Bóg chce z nami rozmawiać i czeka na nasze prośby. Zanieśmy więc przed Jego Oblicze gorącą modlitwę, pamiętając, że pośredniczką wszystkich łask jest Maryja. Prośmy naszego Pana o mocną i prawdziwą Wiarę, dobrą Nadzieję i piękną Miłość.

Błagajmy o łaskę zdrowia dla siebie i bliskich, o szczęście w domu i pomyślność naszej Ojczyzny. Naszą intencją może być też nawrócenie osoby, która utraciła wiarę, albo zatraciła się w nałogu. Możemy modlić się o zdanie egzaminu, znalezienie żony, bądź męża, o szczęśliwe narodzenie dziecka. Możemy także zapalić świecę w podzięce za otrzymaną łaskę.

Na tej stronie możesz zapalić świecę, która będzie płonęła przez cały okres trwania kampanii. Możesz także zapalić świecę w intencji Swojego Przyjaciela.

Moja intencja, w której przez całą kampanię będą się modlić siostry zakonne:
Chcę aby w mojej intencji modliły się także inne osoby, dlatego zgadzam się na jej upublicznienie.

Strona z intencjami tych, którzy zdecydowali się podzielić swoją modlitwą
arrow
Siostry zakonne będą modliły się w Twojej intencji przez cały okres trwania kampanii. Jeśli zgodzisz się upublicznić swoją intencję, do modlitwy włączą się także wszyscy uczestnicy akcji.
 
arrow
W Twojej intencji, co miesiąc będą odprawiane Msze Święte, a dwa razy w roku będą odprawione Msze w Portugalii, w Sanktuarium Fatimskim, przez cały okres trwania kampanii.
 
arrow
Razem ze świecą otrzymasz specjalną kartkę, na której napiszesz swoje dodatkowe intencje. Następnie odeślesz nam świecę wraz z intencjami. Twoją świecę stopimy z innymi nadesłanymi świecami. Powstałe duże świece wotywne zawieziemy do Fatimy, gdzie zostaną zapalone obok Kaplicy Objawień. Twoje intencje umieścimy w Sanktuarium Fatimskim.
 
arrow
Apostolat Fatimy jest formą zaangażowania przyjaciół i dobrodziejów Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi w aktywne propagowanie orędzia Matki Bożej Fatimskiej. Szerzenie apostolatu jest wypełnianiem przykazania Jezusa Chrystusa, obowiązującego wszystkich katolików: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16,15)..

Twoje przywileje jako Apostoła Fatimy:
1. W Twoich intencjach odprawiana będzie co miesiąc MSZA ŚWIĘTA. 
2. Będziesz wspierany codzienną MODLITWĄ SIÓSTR ZAKONNYCH. 
3. Otrzymasz DYPLOM APOSTOŁA FATIMY - świadectwo Twojego zaangażowania w ten Apostolat. 
4. Otrzymasz także specjalne NAKLEJKI Z WIZERUNKIEM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ. 
5. Już po trzech miesiącach członkostwa otrzymasz duży wizerunek Matki Bożej Fatimskiej
6. Co dwa miesiące będziesz otrzymywać bezpłatnie pismo „PRZYMIERZE Z MARYJĄ”. 
7. Po sześciu miesiącach otrzymasz poświęconą FIGURKĘ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ. 
8. Jeśli będziesz wspierać Apostolat Fatimy datkiem 30 zł miesięcznie, otrzymasz co dwa miesiące aktualny numer pisma „POLONIA CHRISTIANA”. 
9. Otrzymasz internetowe konto w serwisie Fatima.pl z hasłem i dostępem do zarezerwowanych tylko dla Apostołów Fatimy treści. Na koncie możesz umieszczać swoje świadectwa oraz fotografie.
 

 
dalej
 

 
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI              KRAKÓW 2021