Październik 2013: Kolejne owoce akcji ,,Twoje Światło w Fatimie”

5 300 próśb i podziękowań do Matki Bożej Fatimskiej oraz 62 duże świece wotywne w imieniu polskich rodzin złożyli w Fatimie uczestnicy pielgrzymki do Portugalii. Kolejne owoce naszej akcji to dowód na to, jak bliska Polakom jest Fatimska Pani.


Polscy pielgrzymi odwiedzili miejsca związane z życiem trojga pastuszków, którym w 1917 roku objawiła się Maryja, a także wzięli udział w uroczystych nabożeństwach w Kaplicy Objawień oraz w sanktuarium Maryjnym.


Pamiętajmy, że Bóg chce z nami rozmawiać i czeka na nasze prośby. 
Zanieśmy więc przed Jego Oblicze gorącą modlitwę, pamiętając, że pośredniczką wszystkich łask jest Maryja.

 

 
 
  
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI              KRAKÓW 2022