Świeca siedmiodniowa
4. Matko Boża Fatimska i Najświętsza Panno od Wykupu Jeńców (obchodząca Twoje święto jutro, 24 września), święta Brygido Szwedzka, współpatronko Europy, oraz święty Oskarze, Patronie Skandynawii, w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia wstawiajcie się u Pana Jezusa, Odkupiciela naszego, aby całkowicie wykupił od wszelkich wpływów szatana kraje historycznie związane z kręgiem państwowości szwedzkiej, tzn. Szwecję, Finlandię, Estonię i Łotwę. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
5. Matko Boża Fatimska i Najświętsza Panno od Wykupu Jeńców (obchodząca Twoje święto jutro, 24 września), święty Benedykcie, główny Patronie Europy, oraz wszyscy wymienieni wyżej współpatronowie Europy, w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia wstawiajcie się u Pana Jezusa, Odkupiciela naszego, aby całkowicie wykupił od wszelkich wpływów szatana tę część Europy, która en bloc nie jest jeszcze duchowo stracona w wyniku wielopokoleniowych grzechów i wielowiekowej historii, tzn. Europę środkowo-wschodnią, po wschodniej stronie Alp, od Finlandii aż po Grecję i Włochy. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko boska Fatimska! Zwracam się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od ciebie laski i proszę Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Witam, proszę o modlitwę by udało mi się kupić domek za małe pieniądze w którym mogłabym prowadzić szczęśliwe życie .
Marta
 

Świeca siedmiodniowa
W związku z jubileuszową modlitwą o pokój, trwającą w Asyżu przez kilka dni począwszy od dzisiaj - przedsoborowa MODLITWA O POKÓJ: Użycz, Panie, łaskawie pokoju za dni naszych, abyśmy, Twoim miłosierdziem wsparci, od grzechu wolnymi byli i od wszelkich zamieszek zabezpieczeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. - z Mszału Rzymskiego (3 lata odpustu - Św. Penitencjaria Apostolska, 3 III 1932). [Zacytowałem ze str. 146-147 książeczki do nabożeństwa \"Ogień Miłości Jezusa Chrystusa\" wydanej przez \"Wydawnictwo książek do nabożeństwa J. Cebulski, Kraków, ul. Szewska 22\" za pozwoleniem Książęco-Metropolitalnej Kurii w Krakowie z dnia 20 V 1939 (X. STANISŁAW Bp, Wik. gen., X. Stefan Mazanek, L. 3456/39).] Do tego dołączam INTENCJĘ: Za prześladowanych i mordowanych chrześcijan na całym świecie oraz za trzy światowe populacje spośród tych największych (tak liczne, że ich języki należą do 6 oficjalnych języków ONZ) będące dzisiaj źródłem szczególnego niepokoju dla ludzkości, a mianowicie za: Rosję, Chiny i narody arabskie - aby spełniła się co do nich wola Najświętszej Maryi Panny [por. orędzie Holy Love z 12 XII 2004 - www.holylove.org - www.zjednoczoneserce.com : \"My Mother asks especially prayers for China - next, She asks for prayers for Russia and for the Arab Nations. Peace is very, very fragile in the Arab Nations. These Messages are for all people and all nations. Do not keep them to yourselves.\" ].
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za wszystkie poczęte dzieci, aby miały możliwość narodzin.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Jutro, 15 września, przypada liturgiczne wspomnienie obowiązkowe Matki Bożej Bolesnej, które jest głównym świętem patronalnym Apostolstwa Dobrej Śmierci (czyli Stowarzyszenia Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci), dlatego chciałbym prosić o modlitwę: 1. za całe to Apostolstwo i za księży w nim posługujących; 2. za duszę mojej zmarłej babci Maruni i za duszę mojej zmarłej babci Zosi, które należały obie do tego Apostolstwa; 3. za panią Janinę J., dzięki której ja sam 22 lata temu zostałem zapisany do tego Apostolstwa; 4. za mojego 93-letniego dziadka Stanisława i mojego stryjka Henryka, których udało mi się zapisać do Apostolstwa; 5. w podziękowaniu Panu Bogu i Matce Bożej Bolesnej, Patronce Dobrej Śmierci, za moje 22 lata członkostwa w Apostolstwie Dobrej Śmierci.
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
W przypadającą dzisiaj oktawę wspomnienia liturgicznego św. Matki Teresy z Kalkuty (z dnia 5 września) chciałbym prosić o modlitwę w intencji NIEZBĘDNEGO NAWRÓCENIA tych narodów, które nam i św. Matce Teresie są najbliższe, czyli NARODÓW INDOSŁOWIAŃSKICH, zwanych także \"językową grupą SATEM\" w ramach indoeuropejskiej rodziny języków. Modlitwie takiej bowiem przyświeca jakaś szczególniejsza nadzieja, gdyż sytuacja duchowa narodów indosłowiańskich nie jest jeszcze tak beznadziejna, jak bogatego Zachodu, ani tak niepokojąca, jak np. narodów arabskich czy komunistycznych Chin. Do narodów indosłowiańskich należą narody nam najbliższe: bałtosłowiańskie, a także naród ormiański oraz narody najbliższe św. Matce Teresie: albański i indoirańskie. Wywodzą się one wszystkie ze wspólnego pnia i są ze sobą najbliżej spokrewnione w ramach językowej rodziny indoeuropejskiej [por.: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_satem ]. Matko Boża, czczona dzisiaj z powodu Twojego świętego Imienia (12 IX), w ten czwartek (15 IX) jako Matka Bolesna, a za tydzień (19 IX) jako objawiona w La Salette, oraz św. Matko Tereso z Kalkuty, tydzień temu kanonizowana, upraszajcie rychłe i pełne nawrócenie narodów indosłowiańskich modląc się o to wraz z pięcioma świętymi Apostołami: Tomaszem - patronem Indii, Cejlonu i Pakistanu; Andrzejem - patronem Słowian; Bartłomiejem i Judą Tadeuszem - patronami Armenii; oraz Janem Ewangelistą - patronem Albanii. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za wszystkie poczęte dzieci, aby miały możliwość narodzin.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Z okazji trwającego właśnie do niedzieli Jubileuszu Uniwersytetów i Ośrodków Badawczych (który odbywa się w ramach tego ogłoszonego przez papieża Jubileuszowego Roku Miłosierdzia), a także z okazji przypadającej dzisiaj, 10 września, dwudziestej rocznicy obrony mojej pracy dyplomowej, kończącej moje studia akademickie, chciałbym prosić o modlitwę: 1. za troje żyjących jeszcze uczestników tej mojej obrony: promotorkę, recenzentkę i ówczesnego prodziekana; 2. za wszystkich żyjących i zmarłych znanych mi nauczycieli akademickich i pracowników uczelni - z okresu moich studiów i moich dziesięciu lat pracy na uczelni; 3. za wszystkich moich byłych kolegów ze studiów i z pracy na uczelni; 4. za wszystkich żyjących i zmarłych moich byłych studentów.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji mojego powrotu do zdrowia, o zagojenie się przetok na moim ciele.
Magda
 

Świeca siedmiodniowa
Maryjo za Twoim wstawiennictwem bardzo proszę o znalezienie dobrej pracy oraz opiekę nade mną. Błagam o Błogosławieństwo nie zapominaj o mnie.
Ryszard
 

Świeca siedmiodniowa
Za zmarłego w wieku 104 lat profesora Adama Bielańskiego, nestora polskiej chemii
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Prosze o pomoc w rozwiazaniu pewnej sprawy rodzinnej
maria
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Z okazji dzisiejszego wspomnienia liturgicznego św. Matki Teresy z Kalkuty (5 września) chciałbym prosić o modlitwę w intencji NIEZBĘDNEGO NAWRÓCENIA tych narodów, które nam i św. Matce Teresie są najbliższe, czyli NARODÓW INDOSŁOWIAŃSKICH, zwanych także \"językową grupą SATEM\" w ramach indoeuropejskiej rodziny języków. Należą do nich narody nam najbliższe: bałtosłowiańskie, a także naród ormiański oraz narody najbliższe św. Matce Teresie: albański i indoirańskie. Wywodzą się one wszystkie ze wspólnego pnia i są ze sobą najbliżej spokrewnione w ramach językowej rodziny indoeuropejskiej [por.: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_satem ]. Matko Boża Fatimska i św. Matko Tereso z Kalkuty, upraszajcie rychłe i pełne nawrócenie narodów indosłowiańskich modląc się o to wraz z pięcioma świętymi Apostołami: Tomaszem - patronem Indii, Cejlonu i Pakistanu; Andrzejem - patronem Słowian; Bartłomiejem i Judą Tadeuszem - patronami Armenii; oraz Janem Ewangelistą - patronem Albanii. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za wszystkie poczęte dzieci, aby miały możliwość narodzin.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
W związku ze zbliżającym się w ramach tego Roku Miłosierdzia Jubileuszem wolontariuszy i pracowników dzieł miłosierdzia (2-4 września 2016) chciałbym prosić o modlitwę za znanych mi - z lat dziewięćdziesiątych - wolontariuszy szczecińskiego Hospicjum św. Jana Ewangelisty (tych jeszcze żyjących i tych już zmarłych), aby ogarnęło ich we wszystkim Miłosierdzie Boże i aby doznali miłosiernej odpłaty za wszelkie miłosierdzie, które innym wyświadczyli. W szczególności chciałbym prosić o modlitwę za panią Janinę J. ze Szczecina w dniu jej Patrona - św. Jana Chrzciciela (29 sierpnia), aby doznała Miłosierdzia Bożego, którego doznać pragnęła i którego cześć szerzyła wśród innych, i aby otrzymała jak najszybciej nagrodę za swoją wieloletnią posługę w szczecińskim Hospicjum i w szczecińskim domu zakonnym sióstr Misjonarek Miłości. Niech św. Jan Chrzciciel (jej Patron i Patron dzisiejszy), św. Jan Ewangelista (Patron szczecińskiego Hospicjum) i - wkrótce kanonizowana - bł. Matka Teresa z Kalkuty (której błogosławieństwo pani Janina kilkakrotnie osobiście otrzymała) modlą się za nią, zwłaszcza o złotą i pogodną jesień jej życia oraz o rozwiązanie jej licznych problemów zdrowotnych i rodzinnych (chora córka w zakładzie zamkniętym, chory niepełnosprawny wnuczek, eksmitowany mąż alkoholik).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za wszystkie poczęte dzieci, aby miały możliwość narodzin.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Ponieważ za tydzień, w niedzielę 4 września, odbędzie się w Rzymie uroczystość kanonizacji bł. Matki Teresy z Kalkuty - wielkiej świętej o uniwersalnym znaczeniu, chciałbym już teraz z tej okazji prosić o modlitwę w intencji NIEZBĘDNEGO NAWRÓCENIA i zaprzestania prześladowań z powodu wiary - wśród tych narodów, które nam i bł. Matce Teresie są najbliższe, czyli NARODÓW INDOSŁOWIAŃSKICH, zwanych także \"językową grupą SATEM\" w ramach indoeuropejskiej rodziny języków. Należą do nich narody nam najbliższe: bałtosłowiańskie, a także naród ormiański oraz narody najbliższe bł. Matce Teresie: albański i indoirańskie. Wywodzą się one wszystkie ze wspólnego pnia i są ze sobą najbliżej spokrewnione w ramach językowej rodziny indoeuropejskiej - https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_satem
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o wyjście z choroby. Proszę o siły. Proszę również o płomień Ducha Świętego i wszystkie jego dary oraz we wszystkich intencjach Panu Bogu wiadomych.
Bartosz
 

Świeca siedmiodniowa
26 sierpnia - Matki Bożej Częstochowskiej: \"Nasza Pani Jasnogórska, módl się za nami.\" (Odpust 300 dni). MODLITWA DO NAJŚW. MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI: \"Najświętsza Panno, Matko Boża, miłowana i czczona w Twej przesławnej świątyni na Jasnej Górze, gdzie od wieków jesteś szafarką łask dla wiernego Ci ludu: kornie Cię błagamy: jak wyrwałaś ojców naszych z tylu niebezpieczeństw, tak przybądź nam teraz na pomoc i wybaw nas, zawsze błogosławiona Królowo Polski.\" (Jego Świątobliwość Papież Pius XII udzielił odpustu 500 dni toties quoties i zupełnego, pod zwykłymi warunkami, raz na miesiąc, wiernym narodowości polskiej, którzy tę modlitwę co dzień odmawiać będą. - Reskr. św. Penit. Apost., I. 3179/43 z 23 sierpnia 1943 i 7877/43 z 30 listopada 1943). [Tekst tej modlitwy i informację o odpuście zacytowałem ze str. 64 polskiego wydania encykliki \"Mystici Corporis Christi\" Czcigodnego Sługi Bożego papieża Piusa XII, wznowionej w roku 1997 przez Wydawnictwo TE DEUM.]
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
22 sierpnia - Najśw. Maryi Panny KRÓLOWEJ. Módlmy się słowami modlitwy objawionej siostrze Marii Natalii Kovacsics z Węgier: \"CHWAŁA OJCU, CHWAŁA SYNOWI, CHWAŁA DUCHOWI ŚWIĘTEMU, PRZEZ NIEPOKALANĄ DZIEWICĘ, ZWYCIĘSKĄ KRÓLOWĄ ŚWIATA, TERAZ I NA WIEKI WIEKÓW. AMEN. ALLELUJA!\" Siostra Maria Natalia słyszała, jak święci i aniołowie śpiewali tę modlitwę, gdy święta Dziewica błogosławiła świat. Siostra napisała: \"W ślad za aniołami i świętymi, też powinniśmy w przyszłości wznosić bez ustanku te słowa pochwalne ku niebu.\" (Jest to cytat ze str. 160 książki s. Marii Natalii \"Maryja - Zwycięska Królowa Świata\", wydanej w roku 2007 przez wydawnictwo Maria Vincit www.ppharka.hg.pl ).
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Nieustającej Pomocy! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie Laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Ełżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za poczęte dzieci, aby się narodziły.
Jakub
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o łaskę modlitwy dla rodziny mojej córki Justyny, aby dobry Bóg przygarnął ją i jej rodzinę do siebie i utwierdził ją we wierze.
Zofia
 

Świeca siedmiodniowa
Ponieważ za dwa tygodnie rozpocznie się w Rzymie ośmiodniowe świętowanie kanonizacji bł. Matki Teresy z Kalkuty (jak podano na stronie: http://kosciol.wiara.pl/doc/3273075.Osiem-dni-z-Matka-Teresa ), chciałbym już teraz z tej okazji prosić o modlitwę w intencji NIEZBĘDNEGO NAWRÓCENIA i zaprzestania prześladowań z powodu wiary - wśród tych narodów, które nam i bł. Matce Teresie są najbliższe, czyli NARODÓW INDOSŁOWIAŃSKICH, zwanych także \"językową grupą SATEM\" w ramach indoeuropejskiej rodziny języków. Należą do nich narody nam najbliższe: bałtosłowiańskie, a także naród ormiański oraz narody najbliższe bł. Matce Teresie: albański i indoirańskie. Wywodzą się one wszystkie ze wspólnego pnia i są ze sobą najbliżej spokrewnione w ramach językowej rodziny indoeuropejskiej - https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_satem
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cie o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochąńsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie zpodziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opieke i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
INTENCJA: Za prześladowanych i mordowanych chrześcijan na całym świecie oraz za trzy największe populacje światowe (tak liczne, że ich języki należą do 6 oficjalnych języków ONZ) będące dzisiaj źródłem szczególnego niepokoju dla ludzkości, a mianowicie za: Rosję, Chiny i kraje arabskie - aby spełniła się co do nich wola Najświętszej Maryi Panny. Do tego dołączam MODLITWĘ O POKÓJ: Użycz, Panie, łaskawie pokoju za dni naszych, abyśmy, Twoim miłosierdziem wsparci, od grzechu wolnymi byli i od wszelkich zamieszek zabezpieczeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. - z Mszału Rzymskiego (3 lata odpustu - Św. Penitencjaria Apostolska, 3 III 1932). [Zacytowałem ze str. 146-147 książeczki do nabożeństwa \"Ogień Miłości Jezusa Chrystusa\" wydanej przez \"Wydawnictwo książek do nabożeństwa J. Cebulski, Kraków, ul. Szewska 22\" za pozwoleniem Książęco-Metropolitalnej Kurii w Krakowie z dnia 20 V 1939 (X. STANISŁAW Bp, Wik. gen., X. Stefan Mazanek, L. 3456/39).]
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
1. Matko Boża Fatimska i Królowo Aniołów (obchodząca Twoje święto dzisiaj, 2 sierpnia), święta Katarzyno ze Sieny, współpatronko Europy, oraz święty Franciszku z Asyżu, Patronie Włoch i Patronie imienia obecnego papieża, w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia wstawiajcie się u Ojca Przedwiecznego (który obchodzi swoje święto w tę niedzielę, 7 sierpnia - wg objawień danych matce Eugenii Ravasio) w intencji NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW w krajach historycznie związanych z Italią, której prymasem jest papież, tzn. we Włoszech, Watykanie, San Marino, Monako i na Malcie. (W tej intencji odmawiałem zwykle 1 Zdrowaś Maryjo).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
2. Matko Boża Fatimska i Królowo Aniołów (obchodząca Twoje święto dzisiaj, 2 sierpnia), święci Cyrylu i Metody, współpatronowie Europy, oraz bł. Karolu z rodu Habsburgów, ostatni cesarzu Austro-Węgier, w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia wstawiajcie się u Ojca Przedwiecznego (który obchodzi swoje święto w tę niedzielę, 7 sierpnia - wg objawień danych matce Eugenii Ravasio) w intencji NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW u południowych (bliższych i dalszych) sąsiadów Polski, leżących głównie na obszarze dawnych Austro-Węgier, tzn. w Republice Czeskiej, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Mołdawii, Austrii, Liechtensteinie, Słowenii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
3. Matko Boża, Królowo Korony Polskiej, święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), współpatronko Europy (obchodząca Twoje święto za tydzień, 9 sierpnia), oraz cała Wspólnoto Polska w niebie, w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia wstawiajcie się u Ojca Przedwiecznego (który obchodzi swoje święto w tę niedzielę, 7 sierpnia - wg objawień danych matce Eugenii Ravasio) w intencji NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW w krajach historycznie związanych z kręgiem państwowości polskiej, tzn. w Polsce oraz na Litwie, Białorusi i Ukrainie. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
4. Matko Boża Fatimska i Królowo Aniołów (obchodząca Twoje święto dzisiaj, 2 sierpnia), święta Brygido Szwedzka, współpatronko Europy, oraz święty Oskarze, Patronie Skandynawii, w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia wstawiajcie się u Ojca Przedwiecznego (który obchodzi swoje święto w tę niedzielę, 7 sierpnia - wg objawień danych matce Eugenii Ravasio) w intencji NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW w krajach historycznie związanych z kręgiem państwowości szwedzkiej, tzn. w Szwecji, Finlandii, Estonii i na Łotwie. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
5. Matko Boża Fatimska i Królowo Aniołów (obchodząca Twoje święto dzisiaj, 2 sierpnia), święty Benedykcie, główny Patronie Europy, oraz wszyscy wymienieni wyżej współpatronowie Europy, w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia wstawiajcie się u Ojca Przedwiecznego (który obchodzi swoje święto w tę niedzielę, 7 sierpnia - wg objawień danych matce Eugenii Ravasio) w intencji NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW w tej części Europy, która en bloc nie jest jeszcze duchowo stracona w wyniku wielopokoleniowych grzechów i wielowiekowej historii, tzn. w Europie środkowo-wschodniej, po wschodniej stronie Alp, od Finlandii aż po Grecję i Włochy. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, 26 lipca, we wspomnienie śś. Joachima i Anny, Rodziców NMP, w dniu obchodzonym jako \"Dzień wdzięczności wobec rodziców, dziadków i emerytów\", chciałbym prosić o modlitwę za dusze moich zmarłych dziadków oraz przodków - tych noszących moje nazwisko, a także z rodziny Długoszowskich, Michalczewskich i Grzybów, w tym moich czterech ś.p. pradziadków: Jana, Piotra, Stefana i Edmunda, oraz moje cztery ś.p. prababcie: Marię z domu Kula, Mariannę z domu Gebrich, Helenę z domu Świstakowską i Anastazję z domu Ćwieczkowską. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boża Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane laski i prosimy Cię o dalszą opieke i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
I. O Najświętsza Rodzino: Jezu, Maryjo, Józefie święty, wraz z całym Dworem Niebieskim w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia wstawiajcie się za nami u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI, tej Królowej Cnót, wraz z którą do człowieka przychodzą wszystkie inne cnoty (jak to miał objawione w swoich nadprzyrodzonych snach św. Jan Bosco, Założyciel salezjanów, a można to znaleźć na str. 49-50 i 200 książki \"Sny księdza Bosko\" pod redakcją Pietro Zerbino, którą w roku 2004 wydało Wydawnictwo Salezjańskie za zgodą Władzy Duchownej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
II. Święci Adamie, Prarodzicu ludzkości (mój drugi Patronie od Chrztu), i Anno, Matko Matki Bożej (obchodząca swoje święto w ten wtorek, 26 lipca), wraz ze wszystkimi świętymi Patriarchami wstawiajcie się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
III. Święty Janie Chrzcicielu, największy z Proroków, wraz ze wszystkimi świętymi Prorokami wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IV. Święci Apostołowie Pawle, mój Patronie od Chrztu, i Judo Tadeuszu, Patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych, wraz ze wszystkimi świętymi Apostołami wstawiajcie się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
V. Święta Mario Magdaleno, Apostołko Apostołów (obchodząca swoje święto dzisiaj, 22 lipca, i po raz pierwszy - z woli papieża Franciszka - jako święto aż II klasy), wraz ze wszystkimi świętymi Uczniami Pańskimi wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VI. Święty Ekspedycie, który w moim odczuciu wysłuchiwałeś mnie tyle razy, wraz ze wszystkimi świętymi Męczennikami wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VII. Święty Augustynie z Hippony, wielki Doktorze Zachodu i największy z Ojców Kościoła, wraz ze wszystkimi świętymi Biskupami i Doktorami Kościoła wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VIII. Święty Franciszku z Asyżu, Patronie imienia obecnego papieża, Ty, który w niebie zająłeś miejsce pysznego Lucyfera (jak podaje na str. 80 książeczka ojca Paula O\'Sullivana OP pod tytułem: \"Wszystko o Aniołach\") i o którym sam Pan Jezus powiedział do św. Małgorzaty Marii Alacoque: \"Oto święty najbardziej zjednoczony z Moim Boskim Sercem\" (jak podaje \"Rycerz Niepokalanej\" nr 6/1995, str. 213), wraz ze wszystkimi świętymi Wyznawcami wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IX. Święta Magdaleno Zofio Barat, która masz przybliżyć ludziom żywe Świętych Obcowanie i przygotować nową, trzecią Epokę Ducha Świętego, która nadchodzi (wg objawień danych Fulli Horak), wraz ze wszystkimi świętymi Dziewicami wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
X. Święci Archaniołowie Michale i Gabrielu, Książęta Niebiańscy i Stróże Maryi (wg objawień danych czcigodnej Marii z Agredy), wraz z naszymi Aniołami Stróżami i wszystkimi świętymi Aniołami wstawiajcie się za nami przez Niepokalane Serce Maryi u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI. Amen.
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Matko Boża dziękuję za otrzymane łaski i proszę o dalszą opiekę i zdrowie dla mnie i męża ,dzieci ,rodziców i siostry z rodziną i o szczęście w rodzinie.Proszę o szcześliwy przebieg ciąży i porodu mojej siostry Eli i szfagierki Krysi aby dzieci urodziły się zdrowe.Otocz opieką moje dzieci w szkole aby dobrze im szło i nie miały problemów.I proszę by udało nam się wybudować własny kąt i byśmy nie mieli kłopotów finansowych.Dodaj mi wiecej wiary w siebie i pomóż odkryć talenty ,które mam oraz bym miała wiecej odwagi jako kierowca i o bezpieczeństwo na drodze jak będę jeździła.Prodzę otocz opieką całą moją rodzinę ,aby wszystkie sprawy były pomyślnie załatwione. BARBARA
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie łaski i prosimy Cię o dalszą opieke i o zdrowie oraz o pomyślne zalatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska, proszę Cię dzisiaj, w święto św. Benedykta z Nursji (11 lipca), uproś to dla mnie i dla wszystkich zainteresowanych, aby stało się dla nas jasnym, czy zmiany wprowadzone w Medaliku św. Benedykta pod koniec XIX wieku były uprawnione i czy zostały zaakceptowane w Niebie. Ponieważ ten medalik jest teraz całkiem inny, niż był jeszcze w XVIII wieku, to uproś nam, Matko Boża, rozeznanie i pewność, czy taki współczesny medalik można nosić i czy ma on tę samą wartość, co ten dawny.
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza matko Boża Fatimska! Zwracamy się do ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy cie o dalsza opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta I Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
I. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Benedykcie, główny Patronie Europy (którego święto przypadnie jutro, 11 lipca) - módlcie się w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia o niezbędne nawrócenie EUROPY (w tej intencji można odmówić modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Anioł Pański\" i Litanię do św. Benedykta z Nursji).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
V. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Tereso od Dzieciątka Jezus, Patronko Francji, ogłoszona w roku 1944 przez Piusa XII jako druga taka patronka obok św. Joanny d\'Arc - módlcie się w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia o niezbędne nawrócenie KRAJÓW GALLOROMAŃSKICH (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo\" i Litanię do św. Teresy od Dzieciątka Jezus).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IV. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Franciszku, Patronie Włoch, ustanowiony w roku 1939 przez Piusa XII i zatwierdzony uroczyście przez parlament włoski w roku 1958 - módlcie się w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia o niezbędne nawrócenie KRAJÓW ITALOROMAŃSKICH (w tej intencji zwykle odmawiałem modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo\" i Litanię do św. Franciszka z Asyżu).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VII. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Jerzy, Wielki Męczenniku, Patronie Anglii, ustanowiony w roku 1222 i spopularyzowany za króla Edwarda III wraz z ustanowieniem Orderu Podwiązki (którego św. Jerzy jest patronem) - módlcie się w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia o niezbędne nawrócenie KRAJÓW ANGLOSASKICH i CELTYCKICH (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Pod Twoją obronę\" i Litanię do św. Jerzego).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VI. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Tereso z Avila, Patronko Hiszpanii, ustanowiona w roku 1617 przez hiszpańskie Kortezy Generalne (czyli hiszpański parlament) - módlcie się w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia o niezbędne nawrócenie KRAJÓW IBEROROMAŃSKICH (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Witaj Królowo\" i Litanię do św. Teresy z Avila).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
II. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Pawle Apostole, którego Domem jest Kościół Wschodni (co zostało podane w orędziu z dnia 24 X 1994 otrzymanym przez Vassulę Ryden, które można znaleźć np. poprzez stronę www.voxdomini.com.pl ), módlcie się w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia o niezbędne nawrócenie KRAJÓW WSCHODNIOCHRZEŚCIJAŃSKICH (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Witaj Królowo\" i Litanię do św. Pawła Apostoła).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
III. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Kazimierzu królewiczu, Patronie Polski i Litwy, blisko spokrewniony także z królami Czech i Węgier - módlcie się w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia o niezbędne nawrócenie KATOLICKICH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH oraz KRAJÓW BAŁTYCKICH i UGROFIŃSKICH (w tej intencji zwykle odmawiałem modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Pod Twoją obronę\" i Litanię do św. Kazimierza).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VIII. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Michale Archaniele, Patronie Niemiec i Austrii, ustanowiony jeszcze w czasach Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (po zwycięskiej bitwie pod Lechfeld w roku 955) - módlcie się w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia o niezbędne nawrócenie POZOSTAŁYCH (tzn. nieanglosaskich) KRAJÓW GERMAŃSKICH (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Potężna Niebios Królowo\" i Litanię do św. Michała Archanioła).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IX. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i śś. Aniołowie Stróżowie, którzy się państwami i narodami opiekujecie, módlcie się w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia o niezbędne nawrócenie POZOSTAŁYCH KRAJÓW ŚWIATA (w tej intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Potężna Niebios Królowo\" i Litanię do świętych Aniołów).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
za duszę mojej ś.p. babci Zosi w 21. rocznicę jej śmierci
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boża fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opieke i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. ElŻbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
1. Matko Boża Fatimska i Matko Nieustającej Pomocy (obchodząca Twoje święto dzisiaj, 27 czerwca), święta Katarzyno ze Sieny, współpatronko Europy, oraz święty Franciszku z Asyżu, Patronie Włoch i Patronie imienia obecnego papieża, wstawiajcie się u Boga w intencji NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW w krajach historycznie związanych z Italią, której prymasem jest papież, tzn. we Włoszech, Watykanie, San Marino, Monako i na Malcie. (W tej intencji odmawiałem zwykle 1 Zdrowaś Maryjo).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
2. Matko Boża Fatimska i Matko Nieustającej Pomocy (obchodząca Twoje święto dzisiaj, 27 czerwca), święci Cyrylu i Metody, współpatronowie Europy (czczeni świętem państwowym w Czechach i na Słowacji za tydzień, 5 lipca), oraz bł. Karolu z rodu Habsburgów, ostatni cesarzu Austro-Węgier, wstawiajcie się u Boga w intencji NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW u południowych (bliższych i dalszych) sąsiadów Polski, leżących głównie na obszarze dawnych Austro-Węgier, tzn. w Republice Czeskiej, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Mołdawii, Austrii, Liechtensteinie, Słowenii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
3. Matko Boża, Królowo Korony Polskiej, święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), współpatronko Europy, oraz cała Wspólnoto Polska w niebie, wstawiajcie się u Boga w intencji NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW w krajach historycznie związanych z kręgiem państwowości polskiej, tzn. w Polsce oraz na Litwie, Białorusi i Ukrainie. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
4. Matko Boża Fatimska i Matko Nieustającej Pomocy (obchodząca Twoje święto dzisiaj, 27 czerwca), święta Brygido Szwedzka, współpatronko Europy, oraz święty Oskarze, Patronie Skandynawii, wstawiajcie się u Boga w intencji NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW w krajach historycznie związanych z kręgiem państwowości szwedzkiej, tzn. w Szwecji, Finlandii, Estonii i na Łotwie. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
5. Matko Boża Fatimska i Matko Nieustającej Pomocy (obchodząca Twoje święto dzisiaj, 27 czerwca), święty Benedykcie, główny Patronie Europy (którego święto przypadnie za dwa tygodnie, 11 lipca), oraz wszyscy wymienieni wyżej współpatronowie Europy, wstawiajcie się u Boga w intencji NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW w tej części Europy, która en bloc nie jest jeszcze duchowo stracona w wyniku wielopokoleniowych grzechów i wielowiekowej historii, tzn. w Europie środkowo-wschodniej, po wschodniej stronie Alp, od Finlandii aż po Grecję i Włochy. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Z okazji przypadających w najbliższym tygodniu następujących świąt: 1. Matki Bożej (27 VI - MB Nieustającej Pomocy, 25 VI - MB Królowej Pokoju wg objawień w Medjugorju), 2. uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24 VI) - Patrona Austrii, Węgier i Malty, 3. uroczystości śś. Apostołów Piotra i Pawła (29 VI) - Patronów Rzymu i Malty, 4. wspomnienia św. Ottona z Bambergi (1 VII) - Apostoła Pomorza: chciałbym pomodlić się do Matki Bożej i do wybranych Świętych (Patronów) w intencji O NAWRÓCENIE Polski i najbliższych nam (historycznie, geograficznie, językowo, cywilizacyjnie i w szczególności duchowo) krajów Europy, w następującym poniższym porządku (zgodnie z poniższymi sześcioma Wirtualnymi Świecami):
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
I. Maryjo Królowo Polski oraz święci Wojciechu, Stanisławie i Andrzeju Bobolo, Patronowie POLSKI, wraz z całą Wspólnotą Polską w niebie módlcie się o nawrócenie, ocalenie, przemienienie i uświęcenie Polski; a) św. Ottonie, Apostole Pomorza, módl się o jego nawrócenie i uświęcenie; b) św. Jadwigo, Patronko Śląska, módl się o jego nawrócenie i uświęcenie; c) błogosławione Juto z Chełmży i Doroto z Mątowów, Patronki Prus, módlcie się o nawrócenie i uświęcenie dawnych ziem pruskich w granicach dzisiejszej Polski (dawnych tzw. Prus Królewskich i Prus Książęcych, czyli Warmii i Mazur oraz Pomorza Gdańskiego).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
II. Matko Boża czczona jako Alma Mater narodów słowiańskich (łac.: Alma Mater Gentium Slavorum) oraz święci Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, wraz ze wszystkimi Patronami i Opiekunami SŁOWIAN módlcie się o nawrócenie i uświęcenie całej Słowiańszczyzny i aby Maryja została jej Królową, jak tego pragnie; a) św. Michale Archaniele i św. Jozafacie, Patronowie Rusi, módlcie się o nawrócenie i uświęcenie Białorusi i Ukrainy; b) św. Józefie i św. Wacławie, Patronowie Czech, módlcie się o ich nawrócenie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
III. Matko Boża Ostrobramska i św. Kazimierzu, Patronie LITWY, módlcie się o jej nawrócenie i uświęcenie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IV. Maryjo, Wielka Pani Węgrów (łac.: Magna Domina Hungarorum), oraz święci Michale Archaniele, Janie Chrzcicielu i Stefanie, Patronowie WĘGIER, módlcie się o nawrócenie i uświęcenie Węgier.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
V. Maryjo, Wielka Matko Austrii (łac.: Magna Mater Austriae), oraz święci Józefie, Michale Archaniele, Janie Chrzcicielu i Sewerynie, Patronowie AUSTRII, módlcie się o jej nawrócenie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VI. Maryjo, Matko Kościoła, módl się o nawrócenie całej Italii, której prymasem jest papież i która od dawien dawna i nieustannie była częścią Kościoła Piotrowego (jak nauczał św. Tomasz z Akwinu, zgodnie z jego \"Wykładem pacierza\" wydanym w roku 2005 przez Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów \"W drodze\"); a) św. Franciszku z Asyżu, Patronie WŁOCH zatwierdzony uroczyście przez ich parlament, módl się o ich nawrócenie; b) św. Marinusie, Patronie SAN MARINO, módl się o tej republiki nawrócenie; c) św. Dewoto, Patronko MONAKO, módl się o jego nawrócenie; d) święci Pawle Apostole i Janie Chrzcicielu, Patronowie MALTY, wraz z trojgiem jej mieszkańców wyniesionych na ołtarze przez św. Jana Pawła II, módlcie się o jej nawrócenie i uświęcenie; e) święci Apostołowie Piotrze i Pawle, Patronowie Rzymu, oraz święci Józefie i Michale Archaniele, dwaj Patronowie WATYKANU ustanowieni przez papieża Franciszka przy współudziale Benedykta XVI, módlcie się o nawrócenie i wszechstronne uświęcenie Watykanu - \"na pożytek nasz i całego Kościoła świętego\". Amen.
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Matko Boża wiesz co to troska i ból matczyna, dlatego proszę Cię o wstawiennictwo u Swojego Syna. Proszę o nadzieję i miłość , o mądre decyzje dla Agaty i Mateusza,których drogi mimo Bożego błogosławieństwa rozeszły się ,oboje błądzą,cierpią, ranią siebie i rodziny. Ześlij im Ducha św. żeby decyzje ,które podejmą były właściwe w tym krótkim życiu ,a mnie daj nadzieje na szczęście dzieci .Proszę o modlitwę Wanda.
Wanda
 

Świeca siedmiodniowa
Za dusze sześciorga moich zmarłych lekarzy (tych, którzy mnie leczyli lub z którymi miałem do czynienia w celu ewentualnego leczenia) - ostatnia z tych osób zmarła właśnie ostatnio: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci; niech odpoczywają w pokoju. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Nasza Matko Boża z Fatimy! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy cuię o dalszą opieke i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy i spraw , abyśmy Cie mogli nawiedzić w Twoim Domu W Fatimie bo to jest największe marzenie naszego życia. Proszą i dziękują Ci Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boża Fatimska! zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz w Iraku i Syrii.
Jakub
 

Świeca trzydziestodniowa
1. O większą wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i miłosierdzie dla niego oraz zaprzestanie wykorzystywania innych, by więcej pokoju było we wspólnocie oraz wzajemnego zaufania. 2. O otwarcie oczu na czynienie zła innym i większe zrozumienie ludzi z innych narodowości.
Siostra Dominika
 

Świeca siedmiodniowa
za Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Brata Alberta w Szczecinie z okazji: 1. 25-lecia jego istnienia, 2. dzisiejszego wspomnienia liturgicznego św. Brata Alberta (17 czerwca), które jest w tym roku dokładnie 100-leciem jego śmierci
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
o opiekę, podczas nauki jazdy, o rozsądek, koncentrację i bezpieczeństwo podczas nauki jazdy. Matko Fatimska, módl się za nami !
Ewa
 

Świeca siedmiodniowa
za duszę ś.p. profesor dr hab. inż. Marii Jolanty Kurzawy w dniu jej Imienin (15 czerwca - wspomnienie bł. Jolanty)
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
prosze o pomoc w rozwiazaniu trudnej sprawy rodzinnej
Maria
 

1 |
...
 15 |
 16 |
 17 |
 18 |
 19 |
 20 |
 21 |
 22 |
 23 |
...
  
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI              KRAKÓW 2022