Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody uznały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby konsekrowane aby skutecznie dążyły do świętości i skutecznie ewangelizowały. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby ich męki zostały skrócone. Aby Polską rządzili ludzie wierni Bogu i zgodnie z jego wolą.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
\"Nie w Zaduszki (...) unosi się największa ilość dusz do nieba, lecz w Noc Bożego Narodzenia.\" - https://wobroniewiaryitradycji.files.wordpress.com/2012/11/siostra_maria_od_krzyza-_rekopis_z_czyscca.pdf [Jest to cytat ze str. 65 książki \"Rękopis z czyśćca\" wydanej w roku 1998 przez Michalineum \"za wiedzą Kurii Siedleckiej L. dz. 566/97\" z imprimatur]. Dlatego chciałbym prosić o modlitwę w intencji bliskich mi zmarłych oraz tych zmarłych, z których modlić się powinienem.
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy i dobry i pomyślny ro 2017 a także o możliwość nawiedzenia Fatimy. proszą i dziękują Joanna Małachowska
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Dwie modlitwy, które ofiaruję w intencji mojej rodziny, bliskich i przyjaciół oraz dla wynagrodzenia zniewag czynionych Najświętszej Rodzinie: 1.\"JEZU, MARYJO, JÓZEFIE ŚW., WAM ODDAJĘ SERCE I DUSZĘ MOJĄ. JEZU, MARYJO, JÓZEFIE ŚWIĘTY, BĄDŹCIE ZE MNĄ PRZY MYM SKONANIU. JEZU, MARYJO, JÓZEFIE ŚWIĘTY, NIECHAJ W OBECNOŚCI WASZEJ DUCHA MEGO BOGU ODDAM W POKOJU. AMEN.\" (7 lat odpustu za każde z tych wezwań, czyli razem 21 lat. Odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne odmawianie. - Św. Penitencjaria Apostolska, 12 X 1936). 2.\"Panie Jezu Chryste, który będąc poddanym Maryi i Józefowi rodzinne życie niewysławionymi cnotami uświęciłeś, spraw, abyśmy za ich pomocą przykładami Twej świętej Rodziny zostali pouczeni oraz do wiecznego z nimi współżycia dopuszczeni. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.\" (5 lat odpustu; odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne odmawianie: warunki zwykłe. - Św. Penitencjaria Apostolska, 3 IX 1936) - Są to dwie modlitwy wzięte z książeczki do nabożeństwa \"Ogień Miłości Jezusa Chrystusa\" wydanej przez \"Wydawnictwo książek do nabożeństwa J. Cebulski, Kraków, ul. Szewska 22\" za pozwoleniem Książęco-Metropolitalnej Kurii w Krakowie z dnia 20 V 1939 (X. STANISŁAW Bp, Wik. gen., X. Stefan Mazanek, L. 3456/39). Zgodnie zaś z najnowszą, czwartą edycją posoborowego \"Wykazu odpustów\" z 1999 roku odpust cząstkowy zyskuje się za odmówienie dowolnej prawowicie zatwierdzonej modlitwy do Matki Bożej lub do św. Józefa, lub też do własnego Anioła Stróża (są to nadania odpustu nr 17 paragraf 2 pkt 3 oraz nr 19 i nr 18): http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020826_enchiridion-indulgentiarum_lt.html
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o modlitwę w intencji nowego mieszkania i pomocy przy przeprowadzce.Ewa
Ewa
 

Świeca siedmiodniowa
Za wstawiennictwem Matki Bozej prosze o modlitwe w intencji dzieci ktore zostaly zamordowane przez dokonanie aborcji, o nawrocenie tych ktorzy maja zatwardziale serca, jak i tych tych ktorzy maja mysli samobojcze, oraz nawrocenie tych ktorzy sa zniewoleni przez seks , pornografie, alkohol, narkotyki i łask dla tych ktorzy najbardziej ich potrzebuje,z Panem Bogiem
Damian
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę w intencji śp.Natashy Jane Richardson o wieczną radość w Królestwie Niebieskim.
Szczepan
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody uznały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby konsekrowane aby skutecznie dążyły do świętości i skutecznie ewangelizowały. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby ich męki zostały skrócone. Aby Polską rządzili ludzie wierni Bogu i zgodnie z jego wolą.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Dwie modlitwy za Ojczyznę: 1. MODLITWA DO NAJŚW. MARII PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI: \"Najświętsza Panno, Matko Boża, miłowana i czczona w Twej przesławnej świątyni na Jasnej Górze, gdzie od wieków jesteś szafarką łask dla wiernego Ci ludu: kornie Cię błagamy: jak wyrwałaś ojców naszych z tylu niebezpieczeństw, tak przybądź nam teraz na pomoc i wybaw nas, zawsze błogosławiona Królowo Polski.\" - Jego Świątobliwość Papież Pius XII udzielił odpustu 500 dni toties quoties i zupełnego, pod zwykłymi warunkami, raz na miesiąc, wiernym narodowości polskiej, którzy tę modlitwę co dzień odmawiać będą. (Reskr. św. Penit. Apost. I.3179/43 z 23 sierpnia 1943 i 7877/43 z 30 listopada 1943). [Źródło: strona 64 edycji encykliki \"Mystici Corporis\" papieża Piusa XII, wznowionej w roku 1997 przez Wydawnictwo TE DEUM, ul. Ostrowska 19, 05-402 Otwock]. 2. Ojciec św. Leon XIII dnia 19 listopada 1892 r. przywiązał odpust do pobożnego wzywania Imienia Maryi słowami: \"NAJŚWIĘTSZA PANNO MARYJO, KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ, MÓDL SIĘ ZA NAMI\" (Źródło tej informacji: strona 52 książki ks. G. Augustynika \"Miłość Boga i Ojczyzny w życiu i czynach świątobliwej Wandy Malczewskiej\" - Wrocław 1998, wydanie Wydawnictwa \"Arka\": www.ppharka.hg.pl ).
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie Laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy i o wygranie pielgrzymki do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta I Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Za wstawiennictwem Matki Bozej prosze o modlitwe w intencji dzieci ktore zostaly zamordowane przez dokonanie aborcji, o nawrocenie tych ktorzy maja zatwardziale serca, jak i tych tych ktorzy maja mysli samobojcze, oraz nawrocenie tych ktorzy sa zniewoleni przez seks , pornografie, alkohol, narkotyki ,z Panem Bogiem
Damian
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody uznały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby konsekrowane aby skutecznie dążyły do świętości i skutecznie ewangelizowały. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby ich męki zostały skrócone.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę w intencji zmarłej Princess Diany Spencer o radość wieczną.
Szczepan
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska proszę Cię o zdrowie dla mojej żony oby ta choroba już nie powróciła.Otocz swoim płaszczem całą moją rodzinę.
Mariusz
 

Świeca siedmiodniowa
Za uczestników mojego ostatniego w życiu egzaminu (egzaminu z filozofii, który miał miejsce dokładnie 12 lat temu): pewnego profesora z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pewnego nieżyjącego już doktora filozofii.
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca trzydziestodniowa
Boże Ojcze Wszechmogący proszę pomóż naszej rodzinie.Uwolnij nas od problemów finansowych.Prosimy o Ducha sw i Boże prowadzenie naszej rodziny.Prosimy o łaskę pracy, dom , błogosławieństwo. TWOJA Monika
Monika
 

Świeca siedmiodniowa
8 grudnia - uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP: 1. \"Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcie, o Najśw. Maryjo Panno, oczyść serce, ciało i duszę moją. Amen.\" (300 dni odpustu - św. Pius X). 2. \"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.\" (300 dni odpustu; odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne odmawianie, warunki zwykłe - Św. Penitencjaria Apostolska, 15 IV 1932). 3. \"Tobie, o Dziewico Matko, któraś nigdy żadną zmazą ani winy pierworodnej ani uczynkowej dotkniętą nie była, czystość mego serca polecam i powierzam.\" (300 dni odpustu - Św. Penitencjaria Apostolska, 9 V 1932). [Powyższe trzy odpusty przytoczyłem z książeczki do nabożeństwa \"Ogień Miłości Jezusa Chrystusa\" wydanej przez \"Wydawnictwo książek do nabożeństwa J. Cebulski, Kraków, ul. Szewska 22\" za pozwoleniem Książęco-Metropolitalnej Kurii w Krakowie z dnia 20 V 1939 (X. STANISŁAW Bp, Wik. gen., X. Stefan Mazanek, L. 3456/39).] A na koniec jeszcze jedna modlitwa wspominająca Niepokalane Poczęcie NMP - podyktowana przez Matkę Bożą w czasie objawień na Siekierkach w Warszawie: 22 lipca 1943 - KORONKA DO MATKI BOSKIEJ NIEPOKALANIE POCZĘTEJ: - Na dużych paciorkach: Niech będzie błogosławione Imię Maryi Najświętszej, Królowej nieba i ziemi Niepokalanie Poczętej. - Na małych paciorkach: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami i za całym światem. - Na zakończenie trzy razy: O Maryjo bez grzechu poczęta, bądź zawsze z nami i z całym światem. - Źródło: http://www.sanktuarium-pijarzy.pl/?page_id=141
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Za wstawiennictwem Matki Bozej prosze o modlitwe w intencji dzieci ktore zostaly zamordowane przez dokonanie aborcji, o nawrocenie tych matek i ojcow ktorzy chca to uczynic, o nawrocenie tych ktorzy maja mysli samobojcze, oraz nawrocenie tych ktorzy sa zniewoleni przez seks , pornografie, alkohol, narkotyki ,z Panem Bogiem
Damian
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę Cię Maryjo o rozwiązanie wszystkich moich problemów a także zdrowie,szczęście i Miłość.
Szczepan
 

Świeca siedmiodniowa
Najłaskawszy i miłosierny Ojcze! Z Twojej woli podążaliśmy razem do Ciebie drogą życia małżeńskiego, na którą nas powołałeś, obdarzając darem wzajemnej miłości i wspomagając tak licznymi łaskami. Z Twojej również woli ziemska droga życia mojego męża dobiegła już kresu i napełniła mnie bólem rozłąki. Pół roku temu (4.06.2016/4.12.2016/
Dorota
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody uznały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby konsekrowane aby skutecznie dążyły do świętości i skutecznie ewangelizowały. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby ich męki zostały skrócone.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, drugiego dnia miesiąca (kiedy to powinniśmy się modlić szczególnie za niewierzących, zgodnie z przekazem Maryi z Medjugorja udzielonym widzącej Mirjanie), chciałbym prosić o modlitwę w intencji \"Kościoła nad Odrą i Bałtykiem\", ale nie tego polskiego, lecz tego działającego wśród znacznie większej liczby niewierzących, jakim jest Archidiecezja berlińska, którą św. Jan Paweł II nazwał \"najtrudniejszą diecezją świata\" [źródło cytatu: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/pk201130-berlin.html ]. Chciałbym prosić także w związku z tym o modlitwę w intencji NIEZBĘDNEGO NAWRÓCENIA tych historycznych krain w Niemczech, które bezpośrednio graniczą z Polską, a mianowicie: Łużyc, Brandenburgii i Pomorza Przedniego. Bóg zapłać za modlitwę!
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Za wszystkie znajome mi osoby (żyjące lub już zmarłe) z okresu mojego 8-miesięcznego pobytu w Berlinie - w 20. rocznicę jego rozpoczęcia.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Za wstawiennictwem Matki Bozej prosze o modlitwe w intencji dzieci ktore zostaly zamordowane przez dokonanie aborcji, o nawrocenie tych matek i ojcow ktorzy chca to uczynic, o nawrocenie tych ktorzy maja mysli samobojcze, oraz nawrocenie tych ktorzy sa zniewoleni przez seks , pornografie, alkohol, narkotyki ,z Panem Bogiem
Damian
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, kiedy mija 12 tygodni od pierwszego wspomnienia liturgicznego św. Matki Teresy z Kalkuty po jej kanonizacji, chciałbym prosić o modlitwę w intencji NIEZBĘDNEGO NAWRÓCENIA tych narodów, które nam i św. Matce Teresie są najbliższe, czyli NARODÓW INDOSŁOWIAŃSKICH, zwanych także \"językową grupą SATEM\" w ramach indoeuropejskiej rodziny języków. Modlitwie takiej bowiem przyświeca jakaś szczególniejsza nadzieja, gdyż sytuacja duchowa narodów indosłowiańskich nie jest jeszcze tak beznadziejna, jak bogatej Europy Zachodniej, ani tak niepokojąca, jak np. narodów arabskich czy komunistycznych Chin. Do narodów indosłowiańskich należą narody nam najbliższe: bałtosłowiańskie, a także naród ormiański oraz narody najbliższe św. Matce Teresie: albański i indoirańskie. Wywodzą się one wszystkie ze wspólnego pnia i są ze sobą najbliżej spokrewnione w ramach językowej rodziny indoeuropejskiej [por.: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_satem ]. Matko Boża, czczona szczególnie w Adwencie (np. Mszami roratnimi), śś. Aniołowie Stróżowie narodów indosłowiańskich oraz św. Matko Tereso z Kalkuty, upraszajcie rychłe i pełne nawrócenie narodów indosłowiańskich modląc się o to wraz z pięcioma świętymi Apostołami: Tomaszem - patronem Indii, Cejlonu i Pakistanu; Andrzejem - patronem Słowian; Bartłomiejem i Judą Tadeuszem - patronami Armenii; oraz Janem Ewangelistą - patronem Albanii. Amen. Do tego chciałbym dodać prośbę o modlitwę w intencji uwolnienia Asii Bibi, katoliczki oczekującej w więzieniu na karę śmierci przez powieszenie \"za bluźnierstwo przeciw Mahometowi\" - pierwszej tak skazanej kobiety w Pakistanie.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody uznały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby konsekrowane aby skutecznie dążyły do świętości i skutecznie ewangelizowały. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby ich męki zostały skrócone.
Jakub
 

Świeca trzydziestodniowa
Bardzo proszę o powrót do zdrowia dla Ewy i Krzyśka. O wyleczenie syna z nałogu tytoniowego
Ewa
 

Świeca siedmiodniowa
Każda sobota jest świętem w czyśćcu (więc tym bardziej każda sobota w listopadzie) - czasopismo \"Przymierze z Maryją\" nr 41 lipiec/sierpień 2008 r. na stronie 10 przytacza na ten temat taką relację, podaną przez ojca Jouvet: \"Pewnej nocy czcigodna siostra Paola di Santa Teresa w ekstazie została zabrana do czyśćca. Zobaczyła, że jest on rzeczywiście oświetlony, jak gdyby przygotowany na specjalne święto. Następnie zobaczyła Matkę Bożą otoczoną niezliczoną liczbą aniołów, którym Najświętsza Matka wydała polecenia, aby uwolnili te dusze, które w czasie swojego ziemskiego życia miały do Niej szczególne nabożeństwo. Jeżeli tak się dzieje w soboty, to co się musi dziać w czasie dużych i ważnych świąt Matki Bożej.\" A z kolei znana wspomożycielka dusz czyśćcowych (nieżyjąca już) Maria Simma pisała w swojej książeczce \"Moje przeżycia z Duszami Czyśćcowymi\" (str. 38, wydanie ojca St. Skudrzyka, T.J.), że te dusze \"najczęściej zjawiają się w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Boskiej i w poście. Szczególnie dużo ich przyjść może w Wielki Tydzień, w listopadzie i w Adwencie.\" Dlatego dzisiaj, w kolejną sobotę listopada oraz w przededniu pierwszej niedzieli Adwentu i wspomnienia Matki Bożej od Cudownego Medalika (27 XI), chciałbym prosić o modlitwę za zmarłych: 1. z mojej rodziny: babcię Marunię, babcię Zosię, dziadka Jurka, wujka Ryśka i zmarłych z dalszej rodziny (znanych bardziej moim rodzicom niż mnie) oraz znanych mi powinowatych moich ciotek i dawnych bliższych znajomych rodziny; 2. Annę Skiepko oraz zmarłych z mojej byłej szkoły podstawowej (ok. 15 osób), liceum (ok. 4 osoby) i uczelni (ok. 31 osób); 3. Alfredę Kaczorowską, Zofię i Józefa Kromskich, Kazimierza Szopę i zmarłych wolontariuszy szczecińskiego Hospicjum św. Jana Ewangelisty; 4. Józefa Kwiatkowskiego i zmarłych uczestników spotkań Odnowy w Duchu Świętym w parafii św. Jana Bosco w Szczecinie w latach 1991-1996; 5. moich rodziców chrzestnych Jadwigę i Jerzego; 6. księdza kanonika Stanisława Skorodeckiego; 7. księdza marianina z Lichenia - Olgierda Nassalskiego, ojca pasjonistę Dominika Busztę z Rodziny Matki Pięknej Miłości i księdza Krzysztofa Pasiekę MSF z Apostolstwa Dobrej Śmierci; 8. księdza kanonika Tadeusza Moskala; 9. prymasa Józefa Glempa i trzech nieżyjących arcybiskupów szczecińsko-kamieńskich: Kazimierza Majdańskiego, Mariana Przykuckiego i Zygmunta Kamińskiego; 10. Pawła Szczerzyńskiego i Piotra Radonia; 11. sześcioro moich zmarłych lekarzy; 12. profesora Wolfganga Richtera z Berlina.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska,proszę Cię o łaskę nawrócenia Anety i Krzysztofa,którzy utracili wiarę, proszę o łaske uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii
Zofia
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji dziękczynnej za pomyślny wynik wyborów prezydenckich w USA i za to, że orędzia Holy Love ze strony www.holylove.org lub w wersji polskiej http://www.zjednoczoneserce.com/ (które taki wynik tych wyborów z góry, proroczo zasugerowały) okazują się najwyraźniej wiarygodne i prawdziwe: \"MODLITEWKA DZIĘKCZYNNA ZA DOBRODZIEJSTWA: Dzięki Ci składamy, wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. - 300 dni odpustu (Św. Penit. Ap. 14. XII. 1934)\" [Zacytowałem ze str. 159-160 książeczki do nabożeństwa \"Ogień Miłości Jezusa Chrystusa\" wydanej przez \"Wydawnictwo książek do nabożeństwa J. Cebulski, Kraków, ul. Szewska 22\" za pozwoleniem Książęco-Metropolitalnej Kurii w Krakowie z dnia 20 V 1939 (X. STANISŁAW Bp, Wik. gen., X. Stefan Mazanek, L. 3456/39).] Modlitewka ta jest na tyle ważna, że znalazła się nawet w posoborowym \"Wykazie odpustów\" - w praktycznie identycznej wersji: \"SKŁADAMY CI DZIĘKI, WSZECHMOGĄCY BOŻE, ZA WSZYSTKIE DOBRODZIEJSTWA TWOJE. KTÓRY ŻYJESZ I KRÓLUJESZ NA WIEKI WIEKÓW. AMEN. (Z Brewiarza rzymskiego)\" [Zgodnie z książeczką \"Odpusty. Ujawnione Miłosierdzie Boże wobec żywych i zmarłych\", którą opracował ks. Zdzisław Pałubicki SJ, a wydało w roku 1996 wydawnictwo Michalineum, modlitewka ta jest obdarzona odpustem cząstkowym jako pozycja nr 7 w autentycznym \"Wykazie odpustów\" ogłoszonym za pontyfikatu bł. Pawła VI dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 29 czerwca 1968 roku.]
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Za wstawiennictwem Matki Bozej prosze o modlitwe w intencji dzieci ktore zostaly zamordowane przez dokonanie aborcji, o nawrocenie tych matek i ojcow ktorzy chca to uczynic, o nawrocenie tych ktorzy maja mysli samobojcze, oraz nawrocenie tych ktorzy sa zniewoleni przez seks , pornografie, alkohol, narkotyki ,z Panem Bogiem
Damian
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody uznały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby konsekrowane aby skutecznie dążyły do świętości i skutecznie ewangelizowały. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby ich męki zostały skrócone.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Za duszę cesarza Austrii Franciszka Józefa w setną rocznicę jego śmierci (+ 21 XI 1916), który umierając miał do odpokutowania tę wielką winę, że mimo obiecujących planów Bożych Austria nie stała się pod jego berłem narodem \"wybranym\", lecz wbrew woli Bożej sprzymierzyła się z Niemcami i wraz z nimi przegrała pierwszą wojnę światową, po czym sama się rozpadła. [W tej sprawie objawienie od Boga miał św. Jan Bosco, założyciel salezjanów, który \"(...) w 1875 roku, licząc 60 lat i ciesząc się opinią cudotwórcy, nie wahał się przekazać cesarzowi Austro-Węgier Franciszkowi Józefowi za pośrednictwem papieża Piusa IX następującego przesłania: \'Tak mówi Bóg do cesarza Austrii: Zdobądź się ponownie na odwagę, przygotuj moje wierne sługi i sam się przygotuj. Nie mogę powstrzymać Mojego gniewu w stosunku do wszystkich ludów ziemi, ponieważ gotowe są one wzgardzić Moim prawem i umożliwić tryumf tym, którzy je znieważają i gnębią wszystkich, którzy go przestrzegają. Czy chcesz stać się narzędziem Mojej mocy? Czy chcesz wypełniać Moją najskrytszą wolę i stać się dobroczyńcą ludzkości? Oprzyj się na narodach Północy, lecz nie na Prusach. Przybliż się do Rosji, nie zawierając wszakże z nią przymierza. Sprzymierz się z katolicką Francją. Po Francji przyjdzie Hiszpania. Bądźcie jednym i tym samym ramieniem prowadzonym przez jednego ducha.\'\" - Za: Dom Gerard Calvet \"Jutro Chrześcijaństwa\", str. 78; książka była wydana w ramach serii książek promowanych przez kwartalnik \"Christianitas\"]
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
PROSZ O MODLITWE W INTECJI MOJEJ RODZINY OZDROWIE SIŁY WIARE MIŁOSC I NADZEJE BÓG ZAPŁAC
Sabina
 

Świeca siedmiodniowa
Za dwie moje byłe koleżanki z pracy noszące imię Elżbieta, których Patronką od Chrztu świętego jest Patronka dnia dzisiejszego (17 XI) - św. Elżbieta Węgierska (wg kalendarza przedsoborowego czczona pojutrze, 19 XI, i ten dzień to są właśnie najpopularniejsze w roku imieniny Elżbiety, pierwotne imieniny tych moich obu byłych koleżanek).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska proszę Cię o łaskę zdrowia i opieki dla mojej żony oby atak padaczkowy już nigdy się nie powtórzył i ta narośl na palcu u nogi żeby to nie było nic grożnego.Otocz swoim płaszczem całą moją rodzinę.
Mariusz
 

Świeca siedmiodniowa
Za wstawiennictwem Matki Bozej prosze o modlitwe w intencji dzieci ktore zostaly zamordowane przez dokonanie aborcji, o nawrocenie tych matek i ojcow ktorzy chca to uczynic, o nawrocenie tych ktorzy maja mysli samobojcze, oraz nawrocenie tych ktorzy sa zniewoleni przez seks , pornografie, alkohol, narkotyki ,z Panem Bogiem
Damian
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta I Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta I Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Za duszę ś.p. księdza kanonika Stanisława Skorodeckiego, najlepszego z moich spowiedników - w dniu jego imienin (13 listopada - święto św. Stanisława Kostki wg kalendarza przedsoborowego).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby konsekrowane aby skutecznie dążyły do świętości i skutecznie ewangelizowały. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby ich męki zostały skrócone.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
I. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Benedykcie, główny Patronie Europy - módlcie się na zakończenie tego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia o niezbędne nawrócenie EUROPY na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi we wczorajszym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tej intencji można odmówić modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Anioł Pański\" i Litanię do św. Benedykta z Nursji).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
II. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Pawle Apostole, którego Domem jest Kościół Wschodni (co zostało podane w orędziu z dnia 24 X 1994 otrzymanym przez Vassulę Ryden, które można znaleźć np. poprzez stronę www.voxdomini.com.pl ), módlcie się na zakończenie tego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia o niezbędne nawrócenie KRAJÓW WSCHODNIOCHRZEŚCIJAŃSKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi we wczorajszym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Witaj Królowo\" i Litanię do św. Pawła Apostoła).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
III. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Kazimierzu królewiczu, Patronie Polski i Litwy, blisko spokrewniony także z królami Czech i Węgier - módlcie się na zakończenie tego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia o niezbędne nawrócenie KATOLICKICH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH oraz KRAJÓW BAŁTYCKICH i UGROFIŃSKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi we wczorajszym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji zwykle odmawiałem modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Pod Twoją obronę\" i Litanię do św. Kazimierza).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IV. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Franciszku, Patronie Włoch, ustanowiony w roku 1939 przez Piusa XII i zatwierdzony uroczyście przez parlament włoski w roku 1958 - módlcie się na zakończenie tego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia o niezbędne nawrócenie KRAJÓW ITALOROMAŃSKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi we wczorajszym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji zwykle odmawiałem modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo\" i Litanię do św. Franciszka z Asyżu).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
V. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Tereso od Dzieciątka Jezus, Patronko Francji, ogłoszona w roku 1944 przez Piusa XII jako druga taka patronka obok św. Joanny d\'Arc - módlcie się na zakończenie tego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia o niezbędne nawrócenie KRAJÓW GALLOROMAŃSKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi we wczorajszym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo\" i Litanię do św. Teresy od Dzieciątka Jezus).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VI. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Tereso z Avila, Patronko Hiszpanii, ustanowiona w roku 1617 przez hiszpańskie Kortezy Generalne (czyli hiszpański parlament) - módlcie się na zakończenie tego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia o niezbędne nawrócenie KRAJÓW IBEROROMAŃSKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi we wczorajszym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Witaj Królowo\" i Litanię do św. Teresy z Avila).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VII. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Jerzy, Wielki Męczenniku, Patronie Anglii, ustanowiony w roku 1222 i spopularyzowany za króla Edwarda III wraz z ustanowieniem Orderu Podwiązki (którego św. Jerzy jest patronem) - módlcie się na zakończenie tego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia o niezbędne nawrócenie wszystkich KRAJÓW ANGLOSASKICH i CELTYCKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi we wczorajszym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Pod Twoją obronę\" i Litanię do św. Jerzego).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VIII. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Michale Archaniele, Patronie Niemiec i Austrii, ustanowiony jeszcze w czasach Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (po zwycięskiej bitwie pod Lechfeld w roku 955) - módlcie się na zakończenie tego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia o niezbędne nawrócenie POZOSTAŁYCH (tzn. nieanglosaskich) KRAJÓW GERMAŃSKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi we wczorajszym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Potężna Niebios Królowo\" i Litanię do św. Michała Archanioła).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IX. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i śś. Aniołowie Stróżowie, którzy się państwami i narodami opiekujecie, módlcie się na zakończenie tego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia o niezbędne nawrócenie POZOSTAŁYCH KRAJÓW ŚWIATA na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi we wczorajszym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa \"Potężna Niebios Królowo\" i Litanię do świętych Aniołów).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Za wstawiennictwem Matki Bozej prosze o modlitwe w intencji dzieci ktore zostaly zamordowane przez dokonanie aborcji, o nawrocenie tych matek i ojcow ktorzy chca to uczynic, oraz za tych ktorzy maja mysli samobojcze, z Panem Bogiem
Damian
 

Świeca siedmiodniowa
Maryjo proszę Cię o zdrowie dla całej rodziny, o dobrego męża i dobrą pracę. Podejmuję niedługo nową pracę Maryjo postaw na mojej drodze życzliwych ludzi i dodaj mi odwagi w wykonywaniu powierzonych mi obowiązków. Proszę także za dusze zmarłych Heleny, Łucji, Józefa i Bogumiła, aby mogli ujrzeć Królestwo Niebieskie.
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji dziękczynnej za pomyślny wynik wyborów prezydenckich w USA i za to, że orędzia Holy Love ze strony www.holylove.org (które taki wynik tych wyborów z góry, proroczo zasugerowały) okazują się najwyraźniej wiarygodne i prawdziwe: \"MODLITEWKA DZIĘKCZYNNA ZA DOBRODZIEJSTWA: Dzięki Ci składamy, wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. - 300 dni odpustu (Św. Penit. Ap. 14. XII. 1934)\" [Zacytowałem ze str. 159-160 książeczki do nabożeństwa \"Ogień Miłości Jezusa Chrystusa\" wydanej przez \"Wydawnictwo książek do nabożeństwa J. Cebulski, Kraków, ul. Szewska 22\" za pozwoleniem Książęco-Metropolitalnej Kurii w Krakowie z dnia 20 V 1939 (X. STANISŁAW Bp, Wik. gen., X. Stefan Mazanek, L. 3456/39).] Modlitewka ta jest na tyle ważna, że znalazła się nawet w posoborowym \"Wykazie odpustów\" - w praktycznie identycznej wersji: \"SKŁADAMY CI DZIĘKI, WSZECHMOGĄCY BOŻE, ZA WSZYSTKIE DOBRODZIEJSTWA TWOJE. KTÓRY ŻYJESZ I KRÓLUJESZ NA WIEKI WIEKÓW. AMEN. (Z Brewiarza rzymskiego)\" [Zgodnie z książeczką \"Odpusty. Ujawnione Miłosierdzie Boże wobec żywych i zmarłych\", którą opracował ks. Zdzisław Pałubicki SJ, a wydało w roku 1996 wydawnictwo Michalineum, modlitewka ta jest obdarzona odpustem cząstkowym jako pozycja nr 7 w autentycznym \"Wykazie odpustów\" ogłoszonym za pontyfikatu bł. Pawła VI dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 29 czerwca 1968 roku.]
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta I Joanna
Joanna
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę o o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Chciałbym prosić o modlitwę za dusze moich zmarłych dziadków oraz przodków - tych noszących moje nazwisko, a także z rodziny Długoszowskich, Michalczewskich i Grzybów, w tym moich czterech ś.p. pradziadków: Jana, Piotra, Stefana i Edmunda, oraz moje cztery ś.p. prababcie: Marię z domu Kula, Mariannę z domu Gebrich, Helenę z domu Świstakowską i Anastazję z domu Ćwieczkowską. Chciałbym także prosić o modlitwę za wszystkich pozostałych moich zmarłych krewnych wywodzących się w linii prostej od wyżej wymienionych moich pradziadków i prababć lub też od ich rodzeństwa (jak np. za znaną mi z dzieciństwa siostrę cioteczną mojej babci ś.p. Marię Andrzejewską). Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby konsekrowane aby skutecznie dążyły do świętości i skutecznie ewangelizowały. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby ich męki zostały skrócone.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Ponieważ jutro, 8 listopada 2016, mają się odbyć wybory prezydenckie w USA, chciałbym prosić o modlitwę w intencji POMYŚLNEGO (tzn. po Myśli Bożej) WYBORU PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Matko Boża, która pod tytułem Niepokalanego Poczęcia jesteś główną Patronką USA (zgodnie z postanowieniem biskupów amerykańskich na Synodzie w Baltimore z 1852 roku, co pochwalił bł. Pius IX), uproś zgodny z Wolą Bożą wybór prezydenta USA. Święta Matko Tereso z Kalkuty, która na pytanie Hillary Clinton: dlaczego Ameryka wciąż nie ma jeszcze kobiety prezydenta, odpowiedziałaś: \"ponieważ prawdopodobnie pani ją abortowała\" - módl się, aby na ironię losu Hillary Clinton nie została teraz prezydentem USA. Powyższą wypowiedź św. Matki Teresy zacytowałem ze stron: http://info.wiara.pl/doc/652109.Bl-Matka-Teresa-przeciw-Hillary-Clinton https://ekai.pl/wydarzenia/ostatnia_chwila/x34196/matka-teresa-krytykowala-proaborcyjne-poglady-hillary-clinton/
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o modlitwę o pogłębienie wiary dla mojej rodziny i dla mnie, oraz za dusze czyśćcowe i za zmarłych z mojej rodziny. Dziękuję za otrzymane łaski.
Małgorzata
 

Świeca wieczysta
Błagam o łaske zdrowia dla siebie i moich bliskich,szczegolnie prosze o wszelkie łaski dla mojej corki Izabeli o jej zdrowie i aby nigdy nie zapomniała o Bogu i Matce Bożej. Maria
Maria
 

Świeca siedmiodniowa
Za wstawiennictwem Matki Bozej prosze o modlitwe w intencji dusz czyśćcowych ,oraz o nawrocenie tych ktorzy najbardziej maja zatwardziale serca jak i tych ktorych zranilem
Damian
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę w intencji śp.Kini Sputo aby mogła cieszyć się wieczną radością w niebie.
Szczepan
 

Świeca siedmiodniowa
Ponieważ w najbliższy wtorek, 8 listopada 2016, mają się odbyć wybory prezydenckie w USA, chciałbym prosić o modlitwę w intencji POMYŚLNEGO (tzn. po Myśli Bożej) WYBORU PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Matko Boża, która pod tytułem Niepokalanego Poczęcia jesteś główną Patronką USA (zgodnie z postanowieniem biskupów amerykańskich na Synodzie w Baltimore z 1852 roku, co pochwalił bł. Pius IX), uproś zgodny z Wolą Bożą wybór prezydenta USA. Święta Matko Tereso z Kalkuty, która na pytanie Hillary Clinton: dlaczego Ameryka wciąż nie ma jeszcze kobiety prezydenta, odpowiedziałaś: \"ponieważ prawdopodobnie pani ją abortowała\" - módl się, aby na ironię losu Hillary Clinton nie została teraz prezydentem USA. Powyższą wypowiedź św. Matki Teresy zacytowałem ze stron: http://info.wiara.pl/doc/652109.Bl-Matka-Teresa-przeciw-Hillary-Clinton https://ekai.pl/wydarzenia/ostatnia_chwila/x34196/matka-teresa-krytykowala-proaborcyjne-poglady-hillary-clinton/
Paweł
 

Świeca wieczysta
PANI FATIMSKA PROSZE O SZCZESCIE I BLOGOSLAWIENSTWO BOZE W MOIM DOMU BY WIECEJ NIE BYLO KLOTNI I ZATARGOW PROSZE O DOBRE RELACJE MIEDZY DOMOWNIKAMI.MARYJO PROSZE O ZDROWIE DLA CALEJ MOJEJ RODZINY I DLA MNIE,PRZERWIJ WEZLY PRZEKLENST MOICH PRZODKOW RZUCANYCH NA RODZICOW I NASZ DOM,MARYJO RATUJ NAS CHRON KAZDEGO I KAZDA Z NAS OSOBNO BLOGOSLAW CALEJ MOJEJ RODZINIE I WSZYSTKIM KTORYCH KOCHAM BERNADETA
Bernadeta
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska otocz opieką Kasię i udziel jej łaski wyzdrowienia z zapalenia uszów i żeby jej ciśnienie było w normie.Proszę Cię Maryjo o radości dla Kasi i dobre samopoczucie każdego dnia.
Szczepan
 

Świeca siedmiodniowa
proszę o modlitwę w intencji zmarłych: śp. Stefanii i Władysława, śp. Heleny i Mariana, śp. Andrzeja i Ewy, śp Mari,śp Heleny, śp.ks. Franciszka wszystkich poległych za Ojczyznę prosi Krystyna z rodziną
Krystyna
 

Świeca siedmiodniowa
Chciałbym teraz, w listopadzie, prosić o modlitwę za zmarłych: 1. z mojej rodziny: babcię Marunię, babcię Zosię, dziadka Jurka, wujka Ryśka i zmarłych z dalszej rodziny (znanych bardziej moim rodzicom niż mnie) oraz znanych mi powinowatych moich ciotek i dawnych bliższych znajomych rodziny; 2. Annę Skiepko oraz zmarłych z mojej byłej szkoły podstawowej (ok. 15 osób), liceum (ok. 4 osoby) i uczelni (ok. 31 osób); 3. Alfredę Kaczorowską, Zofię i Józefa Kromskich, Kazimierza Szopę i zmarłych wolontariuszy szczecińskiego Hospicjum św. Jana Ewangelisty; 4. Józefa Kwiatkowskiego i zmarłych uczestników spotkań Odnowy w Duchu Świętym w parafii św. Jana Bosco w Szczecinie w latach 1991-1996; 5. moich rodziców chrzestnych Jadwigę i Jerzego; 6. księdza kanonika Stanisława Skorodeckiego; 7. księdza marianina z Lichenia - Olgierda Nassalskiego, ojca pasjonistę Dominika Busztę z Rodziny Matki Pięknej Miłości i księdza Krzysztofa Pasiekę MSF z Apostolstwa Dobrej Śmierci; 8. księdza kanonika Tadeusza Moskala; 9. prymasa Józefa Glempa i trzech nieżyjących arcybiskupów szczecińsko-kamieńskich: Kazimierza Majdańskiego, Mariana Przykuckiego i Zygmunta Kamińskiego; 10. Pawła Szczerzyńskiego i Piotra Radonia; 11. sześcioro moich zmarłych lekarzy; 12. profesora Wolfganga Richtera z Berlina.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
W przypadające dzisiaj (31 X) wspomnienie św. Wolfganga biskupa (zaliczanego niekiedy do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli) chciałbym prosić o modlitwę za dusze Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz profesora Wolfganga Richtera z Berlina (zm. w 2013 roku).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę w intencji śp.Kazimiery Grożyńskiej aby mogła cieszyć się wieczną radością w niebie i by opiekowała się Natalką.
Szczepan
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby konsekrowane aby skutecznie dążyły do świętości i skutecznie ewangelizowały.
Jakub
 

Świeca trzydziestodniowa
W intencji zmarłych śp.Antoni,Józef,Jan z rodziny Bucior,Miksza i za wszystkie dusze potrzebujące Bożej Łaski.Zamawia Rodzina.
Mariusz
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska proszę Cię o opiekę i zdrowie dla mojej żony mamy i syna oby znalazł dobrą pracę i oby nie zszedł na złą drogę jak alkohol i narkotyki.Mariusz
Mariusz
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska, proszę Cię pokornie, poprzyj przed Bogiem moje zawierzenie w stałą wstawienniczą opiekę - u moich wybranych Patronów - ważnych dla mnie osób i instytucji: 1. Kościół święty, papieża, kapłanów i zakonników zawierzam we wstawienniczą opiekę Niepokalanego Serca Maryi (Maryi, która sama jest \"Kościołem mistycznym\" - według słów świątobliwej Marii z Agredy) oraz św. Michała Archanioła - pierwszego Obrońcy Kościoła. 2. Ojczyznę naszą w jej trudnej sytuacji i naszych nauczycieli (gdyż \"takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży wychowanie\") zawierzam we wstawienniczą opiekę św. Judy Tadeusza, Patrona spraw trudnych, i św. Magdaleny Zofii Barat, która była najwytrawniejszym pedagogiem swoich czasów, a po kanonizacji objawiała się w Polsce u świątobliwej Fulli Horak. 3. Wszystkich cierpiących (którzy tak potrzebują męstwa i przyśpieszenia ich wybawienia) oraz wszystkich niosących im pomoc i ulgę zawierzam we wstawienniczą opiekę św. Gabriela Archanioła, którego męstwem jest Bóg (to właśnie znaczy imię Gabriel), i św. Ekspedyta - Orędownika wyjednującego przyśpieszenie przewlekających się spraw. 4. Mojego tatę zawierzam we wstawienniczą opiekę św. Jana Chrzciciela, Patrona jego imienia, i św. Józefa, Patrona wszystkich ojców. 5. Moją mamę zawierzam we wstawienniczą opiekę św. Anny, Patronki wszystkich matek, i św. Marii Magdaleny, Patronki wszystkich kobiet. 6. Moją dalszą rodzinę oraz zmarłych z naszej rodziny i wszystkich wiernych zmarłych zawierzam we wstawienniczą opiekę św. Adama, Praojca całego rodzaju ludzkiego, i św. Augustyna, którego poznałem dzięki mojej nieżyjącej już babci. 7. Moich znajomych i kolegów ze szkolnych i studenckich lat, z którymi znam się po imieniu, zawierzam we wstawienniczą opiekę św. Pawła Apostoła, Patrona mojego imienia, i św. Franciszka, miłośnika całego Bożego stworzenia.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Na podstawie skierowanych do mnie na rekolekcjach Odnowy w Duchu Świętym w 1993 roku słów Pana Boga proszę o przemianę serc następujących osób i instytucji zawierzając je wstawienniczej opiece moich 14 wybranych Patronów: 1. Niepokalane Serce Maryi i św. Michale Archaniele zawierzam Wam cały Kościół święty, papieża, kapłanów i zakonników - tak jak ich widziałem swoimi oczami w 1993 roku. 2. Św. Magdaleno Zofio Barat i św. Judo Tadeuszu, Waszej wstawienniczej opiece zawierzam całą ludzkośc, cywilizację i kulturę oraz Ojczyznę naszą i naszych nauczycieli - tak jak widziałem te rzeczywistości swoimi oczami w 1993 roku. 3. Św. Gabrielu Archaniele i św. Ekspedycie, Waszej wstawienniczej opiece zawierzam najnieszczęśliwszego nie potępionego człowieka, cierpiących niedostatek i wszystkich cierpiących oraz niosących im pomoc i ulgę - tak jak ich wszystkich postrzegałem swoimi oczami w 1993 roku. 4. Św. Anno i św. Mario Magdaleno, Waszej wstawienniczej opiece zawierzam moją mamę. 5. Św. Józefie i św. Janie Chrzcicielu, Waszej wstawienniczej opiece zawierzam mojego tatę. 6. Św. Adamie Patriarcho i św. Augustynie, Waszej wstawienniczej opiece zawierzam moją dalszą rodzinę i całą rodzinę żyjących oraz zmarłych z naszej rodziny i wszystkich zmarłych - tak jak widziałem te rzeczywistości ze swojego punktu widzenia w 1993 roku. 7. Św. Pawle Apostole i św. Franciszku, Waszej wstawienniczej opiece zawierzam wszystkich moich kolegów, znajomych i nieznajomych - tak jak ich widziałem ze swojego punktu widzenia w 1993 roku. Amen.
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
O rozpalenie żarem Ducha Świętego. Proszę Cię Matko we wszystkich moich intencjach.
Bartosz
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji zmarłych o radość wieczną w niebie z rodziny Dominiki R.L.
Szczepan
 

Świeca siedmiodniowa
I. O Najświętsza Rodzino: Jezu, Maryjo, Józefie święty, w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia i w tym ostatnim tygodniu października, miesiąca różańcowego, poprzedzającym uroczystość Wszystkich Świętych, wraz z całym Dworem Niebieskim wstawiajcie się za nami u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI, tej Królowej Cnót, wraz z którą do człowieka przychodzą wszystkie inne cnoty (jak to miał objawione w swoich nadprzyrodzonych snach św. Jan Bosco, Założyciel salezjanów, a można to znaleźć na str. 49-50 i 200 książki \"Sny księdza Bosko\" pod redakcją Pietro Zerbino, którą w roku 2004 wydało Wydawnictwo Salezjańskie za zgodą Władzy Duchownej). Natomiast do św. Faustyny Pan Jezus powiedział: \"(...) wiedz o tym, że dusza czysta jest pokorna\" (Dzienniczek 576).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
II. Święci Adamie, Prarodzicu ludzkości (mój drugi Patronie od Chrztu), i Anno, Matko Matki Bożej, wraz ze wszystkimi świętymi Patriarchami wstawiajcie się za nami przez Niepokalane Serce Maryi, Królowej Różańca świętego (objawionej pod tym tytułem w Fatimie i czczonej w tym różańcowym miesiącu), u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
III. Święty Janie Chrzcicielu, największy z Proroków, wraz ze wszystkimi świętymi Prorokami wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi, Królowej Różańca świętego (objawionej pod tym tytułem w Fatimie i czczonej w tym różańcowym miesiącu), u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IV. Święci Apostołowie Pawle, mój Patronie od Chrztu, i Judo Tadeuszu, Patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych (obchodzący Twoje święto w ten piątek, 28 października) , wraz ze wszystkimi świętymi Apostołami wstawiajcie się za nami przez Niepokalane Serce Maryi, Królowej Różańca świętego (objawionej pod tym tytułem w Fatimie i czczonej w tym różańcowym miesiącu), u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
V. Święta Mario Magdaleno, Apostołko Apostołów (obchodząca swoje święto w tym roku po raz pierwszy - z woli papieża Franciszka - jako święto aż II klasy), wraz ze wszystkimi świętymi Uczniami Pańskimi wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi, Królowej Różańca świętego (objawionej pod tym tytułem w Fatimie i czczonej w tym różańcowym miesiącu), u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VI. Święty Ekspedycie, który w moim odczuciu wysłuchiwałeś mnie tyle razy, wraz ze wszystkimi świętymi Męczennikami wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi, Królowej Różańca świętego (objawionej pod tym tytułem w Fatimie i czczonej w tym różańcowym miesiącu), u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VII. Święty Augustynie z Hippony, wielki Doktorze Zachodu i największy z Ojców Kościoła, wraz ze wszystkimi świętymi Biskupami i Doktorami Kościoła wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi, Królowej Różańca świętego (objawionej pod tym tytułem w Fatimie i czczonej w tym różańcowym miesiącu), u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VIII. Święty Franciszku z Asyżu, Patronie imienia obecnego papieża, Ty, który w niebie zająłeś miejsce pysznego Lucyfera (jak podaje na str. 80 książeczka ojca Paula O\'Sullivana OP pod tytułem: \"Wszystko o Aniołach\") i o którym sam Pan Jezus powiedział do św. Małgorzaty Marii Alacoque: \"Oto święty najbardziej zjednoczony z Moim Boskim Sercem\" (jak podaje \"Rycerz Niepokalanej\" nr 6/1995, str. 213), wraz ze wszystkimi świętymi Wyznawcami wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi, Królowej Różańca świętego (objawionej pod tym tytułem w Fatimie i czczonej w tym różańcowym miesiącu), u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IX. Święta Magdaleno Zofio Barat, która masz przybliżyć ludziom dogmat Świętych Obcowania i przygotować nową, trzecią Epokę Ducha Świętego, która nadchodzi (wg objawień danych Fulli Horak), wraz ze wszystkimi świętymi Dziewicami wstawiaj się za nami przez Niepokalane Serce Maryi, Królowej Różańca świętego (objawionej pod tym tytułem w Fatimie i czczonej w tym różańcowym miesiącu), u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
X. Święci Archaniołowie Michale i Gabrielu, Książęta Niebiańscy i Stróże Maryi (wg objawień danych czcigodnej Marii z Agredy), wraz z naszymi Aniołami Stróżami i wszystkimi świętymi Aniołami wstawiajcie się za nami przez Niepokalane Serce Maryi, Królowej Różańca świętego (objawionej pod tym tytułem w Fatimie i czczonej w tym różańcowym miesiącu), u Ducha Świętego - niestworzonego Wspomożyciela (Parakleta) - i Wszyscy razem wspomagajcie nas nieustannie w praktykowaniu CZYSTOŚCI. Amen. Módlcie się za nami, Wszyscy Święci, aby nie spełniło się z nami po śmierci to, co mówił św. Alfons Liguori, doktor Kościoła: \"Spośród potępionych, którzy zaludniają piekło, nie ma ani jednego, który by nie grzeszył przeciwko szóstemu przykazaniu, a dziewięćdziesięciu dziewięciu na stu wprost za ten grzech zostało potępionych.\" - Źródło cytatu: http://www.piotrskarga.pl/-milosc-i-zaufanie--sw--tereska-od-dzieciatka-jezus-,375,440,p.html
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska! Zwracamy się do ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta I Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji zmarłych templariuszy aby cieszyli się wieczną radością w Królestwie Niebieskim.
Szczepan
 

Świeca siedmiodniowa
Ponieważ za dwa tygodnie, 8 listopada 2016, mają się odbyć wybory prezydenckie w USA, chciałbym prosić o modlitwę w intencji POMYŚLNEGO (tzn. po Myśli Bożej) WYBORU PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Matko Boża, która pod tytułem Niepokalanego Poczęcia jesteś główną Patronką USA (zgodnie z postanowieniem biskupów amerykańskich na Synodzie w Baltimore z 1852 roku, co pochwalił bł. Pius IX), uproś zgodny z Wolą Bożą wybór prezydenta USA. Święta Matko Tereso z Kalkuty, która na pytanie Hillary Clinton: dlaczego Ameryka wciąż nie ma jeszcze kobiety prezydenta, odpowiedziałaś: \"ponieważ prawdopodobnie pani ją abortowała\" - módl się, aby na ironię losu Hillary Clinton nie została teraz prezydentem USA. Powyższą wypowiedź św. Matki Teresy zacytowałem ze stron: http://info.wiara.pl/doc/652109.Bl-Matka-Teresa-przeciw-Hillary-Clinton https://ekai.pl/wydarzenia/ostatnia_chwila/x34196/matka-teresa-krytykowala-proaborcyjne-poglady-hillary-clinton/
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Składam na ręce Ukochanej Matki Bożej Fatimskiej moje wołanie do Boga o łaskę całkowitego uzdrowienia z choroby kręgosłupa.Dobry Bożeogarnjn mnie swoją łaska i uzdrow mnie z boli kręgosłupa. Pragnę chodzić o własny h siłach, moc wykonywać wszystkie czynności samodzielnie, być w pełni zdrowa. Pragnę moc wykonywać pracę zawodową. Proszę o dobrą i stała prace w Lubinie za godziwe wynagrodzenie. Wdzięczna Kamila Kowalik
Kamila
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody świadomie dokonały intronizacji Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata i wybrały Go za Swego Pana i Odkupiciela i żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby konsekrowane aby skutecznie dążyły do świętości i skutecznie ewangelizowały.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę Maryjo, Mateczko Najkochańsza, blagam Cię mój Ojcze w Niebie o powrót do życia i zdrowia mej przyjaciółki Alicji!
Barbara
 

Świeca siedmiodniowa
W przypadającą jutro siódmą niedzielę od kanonizacji św. Matki Teresy z Kalkuty, a także w przypadające dzisiaj wspomnienie obowiązkowe św. Jana Pawła II (który odwiedził m. in. większość krajów bałtosłowiańskich, a także Albanię, Armenię, Indie, Pakistan i Cejlon)- chciałbym prosić o modlitwę w intencji NIEZBĘDNEGO NAWRÓCENIA tych narodów, które nam i św. Matce Teresie są najbliższe, czyli NARODÓW INDOSŁOWIAŃSKICH, zwanych także \"językową grupą SATEM\" w ramach indoeuropejskiej rodziny języków. Modlitwie takiej bowiem przyświeca jakaś szczególniejsza nadzieja, gdyż sytuacja duchowa narodów indosłowiańskich nie jest jeszcze tak beznadziejna, jak bogatego Zachodu, ani tak niepokojąca, jak np. narodów arabskich czy komunistycznych Chin. Do narodów indosłowiańskich należą narody nam najbliższe: bałtosłowiańskie, a także naród ormiański oraz narody najbliższe św. Matce Teresie: albański i indoirańskie. Wywodzą się one wszystkie ze wspólnego pnia i są ze sobą najbliżej spokrewnione w ramach językowej rodziny indoeuropejskiej [por.: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_satem ]. Matko Boża, czczona w tym miesiącu jako Królowa Różańca świętego (i pod takim tytułem objawiona w Fatimie), śś. Aniołowie Stróżowie narodów indosłowiańskich (również czczeni tradycyjnie w miesiącu październiku), św. Janie Pawle II oraz św. Matko Tereso z Kalkuty, upraszajcie rychłe i pełne nawrócenie narodów indosłowiańskich modląc się o to wraz z pięcioma świętymi Apostołami: Tomaszem - patronem Indii, Cejlonu i Pakistanu; Andrzejem - patronem Słowian; Bartłomiejem i Judą Tadeuszem - patronami Armenii; oraz Janem Ewangelistą - patronem Albanii. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Maryjo , Twojej opiece polecam siostrę Zosię i Jej całą rodzinę . Opiekuj się nimi wszystkimi . Andrzeja i Jego całą rodzinę . Zadbaj o ich finanse .
Cecylia
 

1 |
...
 13 |
 14 |
 15 |
 16 |
 17 |
 18 |
 19 |
 20 |
 21 |
...
  
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI              KRAKÓW 2022