Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sponsorowanych wyjazd do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca trzydziestodniowa
Najświętsza Matuchno niech moje dziecko wyzdrowieje. Proszę uzdrów go, niech spokojnie śpi. Proszę Cię o opiekę, zdrowie i błogosławieństwo dla całej mojej rodziny. Tobie zawierzamy wszystkie nasze drogi.
Aneta
 

Świeca siedmiodniowa
Prosze o modlitwe przez rece Maryi o potrzebne laski dla kaplanow poslugujacych we Wspolnocie Przymierza Rodzin i Blogoslawienstwo.
Krystyna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody uznały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby poszczególne narody dokonały intronizacji zgodnej z Jego wolą, przekazaną Rozalii Celakównej, a także żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby konsekrowane aby skutecznie dążyły do świętości i skutecznie ewangelizowały. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby ich męki zostały skrócone i zmniejszone. Aby Polską rządzili ludzie wierni Bogu i zgodnie z jego wolą.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
1. Matko Boża Fatimska, która objawiłaś nam Twoje Niepokalane Serce, Matko Eucharystii i Królowo Serca Jezusowego, a także święta Katarzyno ze Sieny, współpatronko Europy, oraz święty Franciszku z Asyżu, Patronie Włoch i Patronie imienia obecnego papieża: w tej dawnej oktawie Bożego Ciała kończącej się obchodami ku czci Zjednoczonych Najświętszych Serc módlcie się, aby One łaską swą nawróciły kraje historycznie związane z Italią, której prymasem jest papież, tzn. Włochy, Watykan, San Marino, Monako i Maltę. (W tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle 1 Zdrowaś Maryjo).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
2. Matko Boża Fatimska, która objawiłaś nam Twoje Niepokalane Serce, Matko Eucharystii i Królowo Serca Jezusowego, a także święci Cyrylu i Metody, współpatronowie Europy, oraz bł. Karolu z rodu Habsburgów, ostatni cesarzu Austro-Węgier (panujący akurat 100 lat temu): w tej dawnej oktawie Bożego Ciała kończącej się obchodami ku czci Zjednoczonych Najświętszych Serc módlcie się, aby One łaską swą nawróciły południowych (bliższych i dalszych) sąsiadów Polski, leżących głównie na obszarze dawnych Austro-Węgier, tzn. Republikę Czeską, Słowację, Węgry, Rumunię, Mołdawię, Austrię, Liechtenstein, Słowenię, Chorwację oraz Bośnię i Hercegowinę. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
3. Matko Boża, Królowo Korony Polskiej (której Obraz Jasnogórski ukoronowano 300 lat temu, a Obraz Licheński - 50 lat temu) i "Niewiasto Eucharystii" wg określenia św. Jana Pawła II zawartego w jego ostatniej encyklice, a także święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), współpatronko Europy, oraz cała Wspólnoto Polska w niebie: w tym Roku Jubileuszowym - ogłoszonym na Jasnej Górze - oraz w tej dawnej oktawie Bożego Ciała módlcie się, aby łaska Boża całkowicie nawróciła kraje historycznie związane z kręgiem państwowości polskiej, tzn. Polskę oraz Litwę, Białoruś i Ukrainę. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
4. Matko Boża Fatimska, która objawiłaś nam Twoje Niepokalane Serce, Matko Eucharystii i Królowo Serca Jezusowego, a także święta Brygido Szwedzka, współpatronko Europy, oraz święty Oskarze, Patronie Skandynawii: w tej dawnej oktawie Bożego Ciała kończącej się obchodami ku czci Zjednoczonych Najświętszych Serc módlcie się, aby One łaską swą nawróciły kraje historycznie związane z kręgiem państwowości szwedzkiej, tzn. Szwecję, Finlandię, Estonię i Łotwę. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
5. Matko Boża Fatimska, która objawiłaś nam Twoje Niepokalane Serce, Matko Eucharystii i Królowo Serca Jezusowego, a także święty Benedykcie, główny Patronie Europy, oraz wszyscy wymienieni wyżej współpatronowie Europy: w tej dawnej oktawie Bożego Ciała kończącej się obchodami ku czci Zjednoczonych Najświętszych Serc módlcie się, aby One łaską swą nawróciły tę część Europy, która jest nam bliższa, a która en bloc nie jest jeszcze duchowo stracona w wyniku wielopokoleniowych grzechów i wielowiekowej historii, tzn. Europę środkowo-wschodnią, rozciągającą się po wschodniej stronie Alp, od Finlandii aż po Grecję i Włochy. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie łaski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz s sponsorowany wyjazd do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca trzydziestodniowa
za życie wieczne śp Małgorzaty
Dariusz
 

Świeca siedmiodniowa
Za wstawiennictwem Matki Bozej prosze o modlitwe w intencji dzieci ktore zostaly zamordowane przez aborcje, o nawrocenie tych ktorzy maja zatwardziale serca, tych ktorzy maja mysli samobojcze, o nawrocenie ludzi ktorzy sa zniewoleni przez seks , pornografie, alkohol,narkotyki o łaski potrzebne dla ludzi zamknietych w zakladach psychiatrycznych, karnych oraz łaski dla tych ktorzy najbardziej ich potrzebuja,z Panem Bogiem
Damian
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sponorowany wyjazd do Fatimy. Elżbieta i joanna
Joanna
 

Świeca wieczysta
Pomoc w znalezieniu dobrej i stabilnej pracy ,zdrowie dla męża , stabilizacja finansowa
Elżbieta
 

Świeca siedmiodniowa
Oby najbliższe dni stały się początkiem pozytywnego przełomu w życiu moim i moich Bliskich
Wło
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji Taty, aby zalecone leczenie mineło na ile to możliwe bezboleśnie i szybko po nim odzyskał siły do dalszej walki z chorobą. W intencji całej naszej rodziny, aby była zdrowa, nie traciła wiary i siły podczas choroby.
Katarzyna
 

Świeca wieczysta
MATKO BOŻA PROSZĘ CIĘ O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA CAŁEJ MOJEJ RODZINY i ZDROWIE Zygmunt Kowalski
Zygmunt
 

Świeca siedmiodniowa
Za wszystkich Kapłanów szczególnie: ojca Krzysztofa który ma decyzje powrotu do Polski. My, Wspólnota Przymierza Rodzin modlimy się i prosimy przez ręce Maryi aby został z Nami we Francji. Prosimy za ks. Piotra który w tym tygodniu będzie w Fatimie o Błogosławiony czas i wszelkie potrzebne łaski przez ręce Maryi. Prosimy za ks. Stasia o potrzebne łaski, opiekę Maryi.
Krystyna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody uznały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby poszczególne narody dokonały intronizacji zgodnej z Jego wolą, przekazaną Rozalii Celakównej, a także żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby konsekrowane aby skutecznie dążyły do świętości i skutecznie ewangelizowały. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby ich męki zostały skrócone i zmniejszone. Aby Polską rządzili ludzie wierni Bogu i zgodnie z jego wolą.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Za dusze grzeszników , w szczególności tych umierających , za których nikt się nie modli , aby otrzymali Boże Miłosierdzie - pierwsza intencja. Za dusze w czyśćcu cierpiące - druga intencja. Za to aby życie ludzkie od naturalnego poczęcia , aż do naturalnej śmierci było w pełni chronione na całym świecie , aby nie stosowano i zakazano prawnie także in vitro , aby nie stosowano i zakazano prawnie wszelkiej antykoncepcji oraz , żeby zakazano prawnie i nie stosowano eksperymentów z hybrydami ludzko - zwierzęcym , tak jak próbują , to teraz robić w USA - trzecia intencja. Za prześladowanych chrześcijan na całym świecie , aby ich prawo do życia w godności i do praktykowania wiary chrześcijańskiej było w pełni respektowane -czwarta intencja. Za naród żydowski , aby nawrócił się na wiarę rzymską - katolicką i za masonów , aby się nawrócili w prawdzie na wiarę rzymską - piąta intencja. Za moich znajomych: Stanisława , Mariana , Wiesława , aby pokonali nałogi alkoholizmu i nikotynizmu - szósta intencja. Za zmarłego Ś.p. Henryka z Torunia, za Ś.p Zbigniewa z Torunia i Ś.p. Pana Kazimierza z Ciechocina - siódma intencja. Za moją znajomą z pracy Panią Maritę i jej koleżanki, żeby się prawdziwie nawróciły i nie grzeszyły ciężko - intencja nr osiem. Za małego Jasia , Sofiję Droczak z Ukrainy i inne chore małe dzieci z Fundacji , aby wyzdrowiały - dziewiąta intencja. Moje intencje za które staram się modlić - dziesiąta intencja. Za moje problemy , a w szczególności te najważniejsze i najpilniejsze, aby się rozwiązały - jedenasta intencja.
Adam
 

Świeca siedmiodniowa
Błagajmy o łaskę zdrowia dla siebie i bliskich, o szczęście w domu.
Krystyna
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o zdrowie dla siebie i mojej siostry Elżbiety, polecam nas za pośrednictwem MATKI BOŻEJ aby pomogła uprosić łaski zdrowia (bóle kolan, bóle miednicy, bóle kręgosłupa)u swego syna JEZUSA CHRYSTUSA. proszę Bogusia i Ela
Bogusława
 

Świeca siedmiodniowa
I. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Benedykcie, główny Patronie Europy - módlcie się do Trójcy Przenajświętszej w Jej obecną uroczystość o niezbędne nawrócenie EUROPY na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi w niedawnym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tej intencji można odmówić modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa "Anioł Pański" i Litanię do św. Benedykta z Nursji).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
II. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Pawle Apostole, którego Domem jest Kościół Wschodni (co zostało podane w orędziu z dnia 24 X 1994 otrzymanym przez Vassulę Ryden, które można znaleźć np. poprzez stronę www.voxdomini.com.pl ), módlcie się do Trójcy Przenajświętszej w Jej obecną uroczystość o niezbędne nawrócenie KRAJÓW WSCHODNIOCHRZEŚCIJAŃSKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi w niedawnym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa "Witaj Królowo" i Litanię do św. Pawła Apostoła).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
III. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Kazimierzu królewiczu, Patronie Polski i Litwy, blisko spokrewniony także z królami Czech i Węgier - módlcie się do Trójcy Przenajświętszej w Jej obecną uroczystość o niezbędne nawrócenie KATOLICKICH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH oraz KRAJÓW BAŁTYCKICH i UGROFIŃSKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi w niedawnym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji zwykle odmawiałem modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa "Pod Twoją obronę" i Litanię do św. Kazimierza).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IV. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Franciszku, Patronie Włoch, ustanowiony w roku 1939 przez Piusa XII i zatwierdzony uroczyście przez parlament włoski w roku 1958 - módlcie się do Trójcy Przenajświętszej w Jej obecną uroczystość o niezbędne nawrócenie KRAJÓW ITALOROMAŃSKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi w niedawnym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji zwykle odmawiałem modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa "Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo" i Litanię do św. Franciszka z Asyżu).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
V. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Tereso od Dzieciątka Jezus, Patronko Francji, ogłoszona w roku 1944 przez Piusa XII jako druga taka patronka obok św. Joanny d'Arc - módlcie się do Trójcy Przenajświętszej w Jej obecną uroczystość o niezbędne nawrócenie KRAJÓW GALLOROMAŃSKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi w niedawnym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa "Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo" i Litanię do św. Teresy od Dzieciątka Jezus).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VI. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Tereso z Avila, Patronko Hiszpanii, ustanowiona w roku 1617 przez hiszpańskie Kortezy Generalne (czyli hiszpański parlament) - módlcie się do Trójcy Przenajświętszej w Jej obecną uroczystość o niezbędne nawrócenie KRAJÓW IBEROROMAŃSKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi w niedawnym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa "Witaj Królowo" i Litanię do św. Teresy z Avila).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VII. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Jerzy, Wielki Męczenniku, Patronie Anglii, ustanowiony w roku 1222 i spopularyzowany za króla Edwarda III wraz z ustanowieniem Orderu Podwiązki (którego św. Jerzy jest patronem) - módlcie się do Trójcy Przenajświętszej w Jej obecną uroczystość o niezbędne nawrócenie wszystkich KRAJÓW ANGLOSASKICH i CELTYCKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi w niedawnym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa "Pod Twoją obronę" i Litanię do św. Jerzego).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VIII. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i św. Michale Archaniele, Patronie Niemiec i Austrii, ustanowiony jeszcze w czasach Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (po zwycięskiej bitwie na Lechowym Polu w roku 955) - módlcie się do Trójcy Przenajświętszej w Jej obecną uroczystość o niezbędne nawrócenie POZOSTAŁYCH (tzn. nieanglosaskich) KRAJÓW GERMAŃSKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi w niedawnym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa "Potężna Niebios Królowo" i Litanię do św. Michała Archanioła).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IX. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i śś. Aniołowie Stróżowie, którzy się państwami i narodami opiekujecie, módlcie się do Trójcy Przenajświętszej w Jej obecną uroczystość o niezbędne nawrócenie POZOSTAŁYCH KRAJÓW ŚWIATA na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi w niedawnym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa "Potężna Niebios Królowo" i Litanię do świętych Aniołów).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża proszę Cię o opiekę i zdrowie dla mojej żony syna i mamy.Prowadż nas swoją drogą.Mariusz.
Mariusz
 

Świeca trzydziestodniowa
- O głęboką wiarę w rodzinie, szczególnie wiarę dzieci, powrót syna do Kościoła. - O wytrwałą pracę, dobre przygotowanie i zdanie egzaminów dla syna. - O dar mowy dla wnuka. - O pozytywne rozwiązanie w sądzie pożyczek bankowych zaciągniętych przez niepełnosprawną córkę.
Zofia
 

Świeca wieczysta
Mam niepełnosprawną 35-letnią córkę, której niepełnosprawność intelektualna i psychiczna przysparza bardzo wiele problemów zdrowotnych, rodzinnych, społecznych a nawet prawnych. Teraz związała się z mężczyzną również niepełnosprawnym. Niektóre problemy trochę się rozwiązały, ale inne podwoiły. Generalnie problemy tych dwojga niepełnosprawnych są nieprzewidywalne i nierozwiązalne. Rok temu zmarł mi mąż i zostałam z tymi problemami sama. Proszę o nieustanną modlitwę w intencji osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i ich rodzin, by znajdowali nadzieję, zrozumienie, wsparcie i siły do czynienia dobra, a sprawy nierozwiązywalne, dzięki łasce Bożej, mogli rozwiązywać dla wspólnego dobra i na chwałę Pana. Maryjo, Matko Fatimska dopomóż nam!
Zofia
 

Świeca trzydziestodniowa
intencji potencji
Marcin
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sponsorowany wyjazd do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sponsorowany wyjazd do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
O ŁASKĘ UWOLNIENIA Z NAŁOGU ALKOHOLOWEGO I GŁĘBOKIE NAWRÓCENIE DLA O. Rafała O. Franciszka
Faustyna
 

Świeca siedmiodniowa
Za wstawiennictwem Matki Bozej prosze o modlitwe w intencji dzieci ktore zostaly zamordowane przez aborcje, o nawrocenie tych ktorzy maja zatwardziale serca, tych ktorzy maja mysli samobojcze, o nawrocenie ludzi ktorzy sa zniewoleni przez seks , pornografie, alkohol,narkotyki o łaski potrzebne dla ludzi zamknietych w zakladach psychiatrycznych, karnych oraz łaski dla tych ktorzy najbardziej ich potrzebuja,z Panem Bogiem
Damian
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża, wspomóż mnie i mojego męża, abyśmy przetrwali ten trudny czas... Prowadź nas do swojego Syna, poprzez Niego do Ojca... Proszę.
Martyna
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sponsorowany wyjazd do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca trzydziestodniowa
Matuchno proszę Cię o łaskę zdrowia dla Małgosi,żeby wybudziła się ze śpiączki.Błagam Cię wysłuchaj moją prośbę.Twoja czcicielka Agata
Agata
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody uznały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby poszczególne narody dokonały intronizacji zgodnej z wolą samego Jezusa Chrystusa, przekazaną Rozalii Celakównej, a także żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby konsekrowane aby skutecznie dążyły do świętości i skutecznie ewangelizowały. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby ich męki zostały skrócone i zmniejszone. Aby Polską rządzili ludzie wierni Bogu i zgodnie z jego wolą.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
blagam pomoz wyjsc z trudnej sytuacji finansowej,aby corki poznaly dobrych partnerow i wyprowadzily sie z domu,pomoz mi zdobyc pieniadze na poniedzialek i wtorek,mam zal do rodzicow i oswiec ich ze robia nienawisc w rodzine i przyczyniaja sie do niezgody i niech przestana karac swoje wnuczki bo to robia cale ich zycie pomagaja tylko najmlodszej wnuczce,daj mi sile blagam pomoz mi w wiadomych ci sprawach odmien moje zycie i mojej rodziny,abym wygrala w lotka i pozalatwiala wszystkie trudne sprawy,daj mi pomoc otaczaj opieka kazdego dnia
Ela
 

Świeca siedmiodniowa
1. Matko Boża Fatimska, Maryjo "Świątynio Trójcy Przenajświętszej, Lilio czysta Trójcy Jaśniejącej, Różo miła Dworu niebieskiego", a także święta Katarzyno ze Sieny, współpatronko Europy, oraz święty Franciszku z Asyżu, Patronie Włoch i Patronie imienia obecnego papieża: w tej dawnej oktawie Zesłania Ducha Świętego kończącej się uroczystością Trójcy Przenajświętszej módlcie się, aby Ona wszechmocą swą nawróciła kraje historycznie związane z Italią, której prymasem jest papież, tzn. Włochy, Watykan, San Marino, Monako i Maltę. (W tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle 1 Zdrowaś Maryjo).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
2. Matko Boża Fatimska, Maryjo "Świątynio Trójcy Przenajświętszej, Lilio czysta Trójcy Jaśniejącej, Różo miła Dworu niebieskiego", a także święci Cyrylu i Metody, współpatronowie Europy, oraz bł. Karolu z rodu Habsburgów, ostatni cesarzu Austro-Węgier (panujący akurat 100 lat temu): w tej dawnej oktawie Zesłania Ducha Świętego kończącej się uroczystością Trójcy Przenajświętszej módlcie się, aby Ona wszechmocą swą nawróciła południowych (bliższych i dalszych) sąsiadów Polski, leżących głównie na obszarze dawnych Austro-Węgier, tzn. Republikę Czeską, Słowację, Węgry, Rumunię, Mołdawię, Austrię, Liechtenstein, Słowenię, Chorwację oraz Bośnię i Hercegowinę. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
3. Matko Boża, Królowo Korony Polskiej (której Obraz Jasnogórski ukoronowano 300 lat temu, a Obraz Licheński - 50 lat temu), a także święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), współpatronko Europy, oraz cała Wspólnoto Polska w niebie: w tym Roku Jubileuszowym - ogłoszonym na Jasnej Górze - oraz w tej dawnej oktawie Zesłania Ducha Świętego kończącej się uroczystością Trójcy Przenajświętszej módlcie się, aby Ona wszechmocą swą całkowicie nawróciła kraje historycznie związane z kręgiem państwowości polskiej, tzn. Polskę oraz Litwę, Białoruś i Ukrainę. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
4. Matko Boża Fatimska, Maryjo "Świątynio Trójcy Przenajświętszej, Lilio czysta Trójcy Jaśniejącej, Różo miła Dworu niebieskiego", a także święta Brygido Szwedzka, współpatronko Europy, oraz święty Oskarze, Patronie Skandynawii: w tej dawnej oktawie Zesłania Ducha Świętego kończącej się uroczystością Trójcy Przenajświętszej módlcie się, aby Ona wszechmocą swą nawróciła kraje historycznie związane z kręgiem państwowości szwedzkiej, tzn. Szwecję, Finlandię, Estonię i Łotwę. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
5. Matko Boża Fatimska, Maryjo "Świątynio Trójcy Przenajświętszej, Lilio czysta Trójcy Jaśniejącej, Różo miła Dworu niebieskiego", a także święty Benedykcie, główny Patronie Europy, oraz wszyscy wymienieni wyżej współpatronowie Europy: w tej dawnej oktawie Zesłania Ducha Świętego kończącej się uroczystością Trójcy Przenajświętszej módlcie się, aby Ona wszechmocą swą nawróciła tę część Europy, która jest nam bliższa, a która en bloc nie jest jeszcze duchowo stracona w wyniku wielopokoleniowych grzechów i wielowiekowej historii, tzn. Europę środkowo-wschodnią, rozciągającą się po wschodniej stronie Alp, od Finlandii aż po Grecję i Włochy. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko boska Fatimska! Zwracamy się do ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sponsorowany wyjazd do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Panie Boże przyjdź mi z pomocą bo mam bardzo duże problemy finansowe i proszę o modlitwę w intencji mego syna żeby znalazł pracę i nie pił alkoholu i się zmienił i żeby w moim domu była miłość i radość Boże wysłuchaj mojej prośby Bóg zapłać
Urszula
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji moich dzieci
Małgorzata
 

Świeca siedmiodniowa
Za wstawiennictwem Matki Bozej prosze o modlitwe w intencji dzieci ktore zostaly zamordowane przez aborcje, o nawrocenie tych ktorzy maja zatwardziale serca, tych ktorzy maja mysli samobojcze, o nawrocenie ludzi ktorzy sa zniewoleni przez seks , pornografie, alkohol,narkotyki o łaski potrzebne dla ludzi zamknietych w zakladach psychiatrycznych, karnych oraz łaski dla tych ktorzy najbardziej ich potrzebuja,z Panem Bogiem
Damian
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody uznały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby poszczególne narody dokonały intronizacji zgodnej z wolą samego Jezusa Chrystusa, przekazaną Rozalii Celakównej, a także żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby konsekrowane aby skutecznie dążyły do świętości i skutecznie ewangelizowały. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby ich męki zostały skrócone i zmniejszone. Aby Polską rządzili ludzie wierni Bogu i zgodnie z jego wolą.
Jakub
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie łaski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy.
Joanna
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o siły dla mnie fizyczne i dar wiary dla moich dzieci oraz wnuków.
Krystyna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko dziękuję za otrzymane łaski, nie jestem godna prosić o cokolwiek lecz wiem ,że bez Ciebie Twojego wstawiennictwa sobie nie poradzę .Proszę Cię Matko jeśli Wola Ojca jest taka by moje małżeństwo nadal trwało uczyń cud jego uratowania , oddal od męża kobietę która je rozbiła wlej w serce męża miłość do mnie i syna,jeśli zaś Pan nie widzi ocalenia tego związku proszę choć by rozwiązanie tego małżeństwa było z korzyścią duchową i materialną dla mnie i syna o to by moje serce przestało tęsknić i kochać tego człowieka , bym nie czuła się samotna , by w moim życiu zaświeciło jeszcze słońce.Proszę o zdrowie , o miłość syna i o dary Ducha św dla niego.Panie nie mnie osądzać czyny mojego męża , ale proszę Cię o sprawiedliwość w wiadomej dla Ciebie sprawie, opiekę nade mną i synem , spokój mojego serca , o oddalenie trudów mojego życia , wiarę nadzieję, miłość i łaski nam potrzebne.
Agnieszka
 

Świeca siedmiodniowa
Za dusze grzeszników , w szczególności tych umierających , za których nikt się nie modli , aby otrzymali Boże Miłosierdzie - pierwsza intencja. Za dusze w czyśćcu cierpiące - druga intencja. Za to aby życie ludzkie od naturalnego poczęcia , aż do naturalnej śmierci było w pełni chronione na całym świecie , aby nie stosowano i zakazano prawnie także in vitro , aby nie stosowano i zakazano prawnie wszelkiej antykoncepcji oraz , żeby zakazano prawnie i nie stosowano eksperymentów z hybrydami ludzko - zwierzęcym , tak jak próbują , to teraz robić w USA - trzecia intencja. Za prześladowanych chrześcijan na całym świecie , aby ich prawo do życia w godności i do praktykowania wiary chrześcijańskiej było w pełni respektowane -czwarta intencja. Za naród żydowski , aby nawrócił się na wiarę rzymską - katolicką i za masonów , aby się nawrócili w prawdzie na wiarę rzymską - piąta intencja. Za moich znajomych: Stanisława , Mariana , Wiesława , aby pokonali nałogi alkoholizmu i nikotynizmu - szósta intencja. Za zmarłego Ś.p. Henryka z Torunia, za Ś.p Zbigniewa z Torunia i Ś.p. Pana Kazimierza z Ciechocina - siódma intencja. Za moją znajomą z pracy Panią Maritę i jej koleżanki, żeby się prawdziwie nawróciły i nie grzeszyły ciężko - intencja nr osiem. Za małego Jasia , Sofiję Droczak z Ukrainy i inne chore małe dzieci z Fundacji , aby wyzdrowiały - dziewiąta intencja. Za moje intencje za które staram się modlić - dziesiąta intencja. Za moje problemy, a w szczególności te najważniejsze i najpilniejsze, aby się rozwiązały - jedenasta intencja.
Adam
 

Świeca siedmiodniowa
1. Matko Boża Fatimska i Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego (którego uroczystość Zesłania, czyli Pięćdziesiątnicy przypadnie za tydzień, 4 czerwca), a także święta Katarzyno ze Sieny, współpatronko Europy, oraz święty Franciszku z Asyżu, Patronie Włoch i Patronie imienia obecnego papieża: w tej Nowennie przed Zesłaniem Ducha Świętego módlcie się, aby On zstąpił i nawrócił kraje historycznie związane z Italią, której prymasem jest papież, tzn. Włochy, Watykan, San Marino, Monako i Maltę. (W tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle 1 Zdrowaś Maryjo).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
2. Matko Boża Fatimska i Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego (którego uroczystość Zesłania, czyli Pięćdziesiątnicy przypadnie za tydzień, 4 czerwca), a także święci Cyrylu i Metody, współpatronowie Europy, oraz bł. Karolu z rodu Habsburgów, ostatni cesarzu Austro-Węgier (panujący akurat 100 lat temu): w tej Nowennie przed Zesłaniem Ducha Świętego módlcie się, aby On zstąpił i nawrócił południowych (bliższych i dalszych) sąsiadów Polski, leżących głównie na obszarze dawnych Austro-Węgier, tzn. Republikę Czeską, Słowację, Węgry, Rumunię, Mołdawię, Austrię, Liechtenstein, Słowenię, Chorwację oraz Bośnię i Hercegowinę. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
3. Matko Boża, Królowo Korony Polskiej (której Obraz Jasnogórski ukoronowano 300 lat temu, a Obraz Licheński - 50 lat temu), a także święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), współpatronko Europy, oraz cała Wspólnoto Polska w niebie: w tym Roku Jubileuszowym - ogłoszonym na Jasnej Górze - oraz w tej Nowennie przed Zesłaniem Ducha Świętego módlcie się, aby On zstąpił i całkowicie nawrócił kraje historycznie związane z kręgiem państwowości polskiej, tzn. Polskę oraz Litwę, Białoruś i Ukrainę. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
4. Matko Boża Fatimska i Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego (którego uroczystość Zesłania, czyli Pięćdziesiątnicy przypadnie za tydzień, 4 czerwca), a także święta Brygido Szwedzka, współpatronko Europy, oraz święty Oskarze, Patronie Skandynawii: w tej Nowennie przed Zesłaniem Ducha Świętego módlcie się, aby On zstąpił i nawrócił kraje historycznie związane z kręgiem państwowości szwedzkiej, tzn. Szwecję, Finlandię, Estonię i Łotwę. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
5. Matko Boża Fatimska i Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego (którego uroczystość Zesłania, czyli Pięćdziesiątnicy przypadnie za tydzień, 4 czerwca), a także święty Benedykcie, główny Patronie Europy, oraz wszyscy wymienieni wyżej współpatronowie Europy: w tej Nowennie przed Zesłaniem Ducha Świętego módlcie się, aby On zstąpił i nawrócił tę część Europy, która jest nam bliższa, a która en bloc nie jest jeszcze duchowo stracona w wyniku wielopokoleniowych grzechów i wielowiekowej historii, tzn. Europę środkowo-wschodnią, rozciągającą się po wschodniej stronie Alp, od Finlandii aż po Grecję i Włochy. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
MATKO BOŻA PROSZĘ CIĘ O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA CAŁEJ MOJEJ RODZINY I BLISKICH.PROSZĘ CIĘ O SZCZESLIWE ROZWIĄZANIE I ZDROWIE DLA MOJEGO NIENARODZONEGO DZIECKA JAK I DLA SYNÓW MACIEJA,SZYMONA,JANA ORAZ DLA MĘŻA WOJCIECHA JAK I DLA MNIE. DAJ MI SIŁĘ NA WSZYSTKIE CIESZKIE DNI. UZDROW MOJE RELACJE Z MĘŻEM ABYŚMY ŻYLI W ZGODZIE I WZAJEMNEJ MIŁOŚCI. DZIĘKUJĘ CI BATKO BOŻA ZA TO ŻE JESTEŚ WŚRÓD NAS.
Drota
 

Świeca trzydziestodniowa
O ŁASKĘ ZDROWIA DLA SIEBIE I BLISKICH I O SZCZEŚCIE I SPOKÓJ W DOMU. M.ZAWISZEWSKA
Magdalena
 

Świeca siedmiodniowa
Niepokalana Matko Moja weź mnie w opiekę i wprowadź na drogę, którą przeznaczył dla mnie Twój Syn Jezus Chrystus. Gorąco proszę o modlitwę za mnie, gdyż umówiłam się na całożyciową spowiedź świętą w poniedziałek na godzinę 19.00. Pragnę pojednać się z Jezusem i prawdziwie się nawrócić i walczyć ze złem w drużynie Jezusa naszego Pana i Zbawiciela. Proszę o dar Ducha Świętego, abym poznała i wyznała wszystkie swoje grzechy. Magdalena
Magdalena
 

Świeca siedmiodniowa
O zdrowie i błogosławieństwo Boże w 35 rocznicę ślubu
Kazimierz
 

Świeca siedmiodniowa
Za wstawiennictwem Matki Bozej prosze o modlitwe w intencji dzieci ktore zostaly zamordowane przez aborcje, o nawrocenie tych ktorzy maja zatwardziale serca, tych ktorzy maja mysli samobojcze, o nawrocenie ludzi ktorzy sa zniewoleni przez seks , pornografie, alkohol,narkotyki o łaski potrzebne dla ludzi zamknietych w zakladach psychiatrycznych, karnych oraz łaski dla tych ktorzy najbardziej ich potrzebuja,z Panem Bogiem
Damian
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę za mojego męża Roberta, o wiarę, nadzieję i miłość, o zdrowie i łaski potrzebne do życia i zbawienia. żona
Iwona
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o uratowanie Naszego Narzeczeństwa,o pokorę,siły,Miłość,abyśmy na nowo chcieli i mogli sobie zaufać.Proszę o to aby Bóg nie był od spełniania naszych zachcianek i abyśmy potrafili pełnić Jego wolę.
Adrian
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę o łaskę pracy dla mojego męża rozwiązanie problemów w naszej rodzinie.
Jolanta
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sponsorowany wyjazd do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody uznały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby poszczególne narody dokonały intronizacji zgodnej z wolą samego Jezusa Chrystusa, przekazaną Rozalii Celakównej, a także żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku i Syrii. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby konsekrowane aby skutecznie dążyły do świętości i skutecznie ewangelizowały. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby ich męki zostały skrócone i zmniejszone. Aby Polską rządzili ludzie wierni Bogu i zgodnie z jego wolą.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Mateczko kochana dziękuję Ci za wszystkie otrzymane Łaski , proszę o rozwiązanie moich problemów , wiesz jak bardzo cierpię w Tobie Matko moja nadzieja danuta
Danuta
 

Świeca trzydziestodniowa
Matko Boża proszę Ciebie o rozwiązanie wszystkich węzłów paraliżujących moją rodzinę i moje małżeństwo.
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Matko Boża Fatimska,prosżę Cię o łaskę umocnienia naszej wiary,o pokój miłość i zgodę w naszej rodzinie,o dobre wychowanie naszych dzieci,o dobrą pracę dla mojego męża i dla mnie,byśmy zapewnili byt naszej rodzinie, o zdrowie w naszej rodzinie,zachowaj nas od wszelkiego zła.Pomóż nam kroczyć drogą wyznaczoną przez naszego Pana.Zachowaj naszą Ojczyznę od moralnego upadku.Ewelina
Ewelina
 

Świeca siedmiodniowa
Maryjo, Matko Boza dziekuje Ci za wszystkie laski wyjednane dla mojej rodziny w szczegolnosci dla mojego meza, za jego powrot do zdrowia. Prosze Cie Maryjo o laske zdrowia dla mojego Taty ktory zmaga sie z ciezka choroba.Matko Boza prosze Cie o umocnienie mojej wiary I milosci.Przepraszam za moje grzechy I dziekuje za wszystko, za kazdy dzien. Amen ola
Aleksa
 

Świeca wieczysta
Proszę o łaskę uzdrowienia męża i nawrócenie syna który zatracił się w nałogach oraz o wytrwałość dla mnie
Zofia
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji wszystkich uczestników kursu ewangelizacyjnego Alfa w mojej parafii Jana Chrzciciela w Kutnie oraz moją grupkę: Andrzeja,Janinę,Renatę,Kamilę,Agnieszkę,Henryka,Helenę,Beniamina,Elżbietę,Krystynę,Milenę,Aleksandrę,Dawidka,Anię,Elżbietę,Eryka,Helenę i Martynę aby Pan obdarzył nas potrzebnymi łaskami,poruszył nasze serca,przymnożył nam wiary,ogarną nas swoją miłością,radością i otworzył nas na działanie Ducha Świętego, abyśmy po skończonym kursie pragnęli iść za Panem pogłębiając naszą wiarę,abyśmy mogli poświadczyć o Mocy i Miłości Zmartwychwstałego Pana jakiej doświadczyliśmy podczas tego wyjątkowego spotkania, dziękuje za modlitwę Ela:)
Elżbieta
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o łaskę poczęcia dziecka.
Anna
 

Świeca siedmiodniowa
O dar nieba dla Tomasza Głowacza rocznica śmierci
Rafał
 

Świeca siedmiodniowa
O dar nieba dla Heleny Kowalskiej 7 rocznica śmierci
Rafał
 

Świeca siedmiodniowa
O ZDROWIE DLA BRATA
Rafał
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o modlitwę w mojej intencji i intencji naszego małżenstwa.o siłę i chęci do trwania przy męzu o chęci do naprawy relacji .bym na nowo pokochała mężą .o uwolnienie z egoizmu .o uzdrowienie z depresji i nerwicy lękowej .o pokonanie pokus odejscia od męża .By Duch sw pokazal mi jaki jest moj mąż .o skruszenie mojego zatwardzialego serca.ja ciagle mysle o męzu negatywnie ,mam wizje przyszlosci zaplanowaną bez niego .czesto mnie odrzuca jego obecnosc,jest tez brak uczuc ine akceptacja jego. Bog zaplac .W Panu ostatnia nadzieja.
Katarzyna
 

Świeca siedmiodniowa
1. Matko Boża Fatimska i Wspomożenie Wiernych (obchodząca to swoje święto w najbliższą środę, 24 maja), a także święta Katarzyno ze Sieny, współpatronko Europy, oraz święty Franciszku z Asyżu, Patronie Włoch i Patronie imienia obecnego papieża: w tym Roku Maryjnym - ogłoszonym w mojej Archidiecezji (szczecińsko-kamieńskiej) - wstawiajcie się u Miłosierdzia Bożego, aby Ono całkowicie ogarnęło i nawróciło kraje historycznie związane z Italią, której prymasem jest papież, tzn. Włochy, Watykan, San Marino, Monako i Maltę. (W tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle 1 Zdrowaś Maryjo).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
2. Matko Boża Fatimska i Wspomożenie Wiernych (obchodząca to swoje święto w najbliższą środę, 24 maja), a także święci Cyrylu i Metody, współpatronowie Europy, oraz bł. Karolu z rodu Habsburgów, ostatni cesarzu Austro-Węgier (którego stulecie panowania trwa właśnie w tym roku): w tym Roku Maryjnym - ogłoszonym w mojej Archidiecezji (szczecińsko-kamieńskiej) - wstawiajcie się u Miłosierdzia Bożego, aby Ono całkowicie ogarnęło i nawróciło południowych (bliższych i dalszych) sąsiadów Polski, leżących głównie na obszarze dawnych Austro-Węgier, tzn. Republikę Czeską, Słowację, Węgry, Rumunię, Mołdawię, Austrię, Liechtenstein, Słowenię, Chorwację oraz Bośnię i Hercegowinę. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
3. Matko Boża, Królowo Korony Polskiej (której Obraz Jasnogórski ukoronowano 300 lat temu, a Obraz Licheński - 50 lat temu), a także święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), współpatronko Europy, oraz cała Wspólnoto Polska w niebie: w tym Roku Jubileuszowym - ogłoszonym na Jasnej Górze - wstawiajcie się u Miłosierdzia Bożego, aby Ono całkowicie ogarnęło i nawróciło kraje historycznie związane z kręgiem państwowości polskiej, tzn. Polskę oraz Litwę, Białoruś i Ukrainę. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
4. Matko Boża Fatimska i Wspomożenie Wiernych (obchodząca to swoje święto w najbliższą środę, 24 maja), a także święta Brygido Szwedzka, współpatronko Europy, oraz święty Oskarze, Patronie Skandynawii: w tym Roku Maryjnym - ogłoszonym w mojej Archidiecezji (szczecińsko-kamieńskiej) - wstawiajcie się u Miłosierdzia Bożego, aby Ono całkowicie ogarnęło i nawróciło kraje historycznie związane z kręgiem państwowości szwedzkiej, tzn. Szwecję, Finlandię, Estonię i Łotwę. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
5. Matko Boża Fatimska i Wspomożenie Wiernych (obchodząca to swoje święto w najbliższą środę, 24 maja), a także święty Benedykcie, główny Patronie Europy, oraz wszyscy wymienieni wyżej współpatronowie Europy: w tym Roku Maryjnym - ogłoszonym w mojej Archidiecezji (szczecińsko-kamieńskiej) - wstawiajcie się u Miłosierdzia Bożego, aby Ono całkowicie ogarnęło i nawróciło tę część Europy, która jest nam bliższa, a która en bloc nie jest jeszcze duchowo stracona w wyniku wielopokoleniowych grzechów i wielowiekowej historii, tzn. Europę środkowo-wschodnią, rozciągającą się po wschodniej stronie Alp, od Finlandii aż po Grecję i Włochy. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
abyśmy, wraz z moją rodziną żyli w zdrowiu i zgodzie
Jacek
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sponsorowany wyjazd do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Za wstawiennictwem Matki Bozej prosze o modlitwe w intencji dzieci ktore zostaly zamordowane przez aborcje, o nawrocenie tych ktorzy maja zatwardziale serca, tych ktorzy maja mysli samobojcze, o nawrocenie ludzi ktorzy sa zniewoleni przez seks , pornografie, alkohol,narkotyki o łaski potrzebne dla ludzi zamknietych w zakladach psychiatrycznych, karnych oraz łaski dla tych ktorzy najbardziej ich potrzebuja,z Panem Bogiem
Damian
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę w intencji pracy mojego męża i rozwiązanie problemów w naszej rodzinie. Jolanta
Jolanta
 

Świeca siedmiodniowa
Boże dopomóż mi wychować mojego syna w prawdziwej wierze katolickiej i obdarz swoimi łaskami na zawsze
Beata
 

Świeca siedmiodniowa
powrót na zawsze w strony rodzinne w zdrowiu i łaskach Bożych
Beata
 

Świeca siedmiodniowa
O zdrowie dla całej rodziny oraz szczęśliwy przebiego operacji Taty.
Kasia
 

Świeca siedmiodniowa
Za duszę mojej śp. babci Zosi w dniu jej 90. imienin - Matko Boska, Patronko Dobrej Śmierci, módl się za nami; św. Józefie, módl się za nami; św. Antoni Padewski, jej Orędowniku, módl się za nią; wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci, niech odpoczywa w pokoju. Amen.
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Bardzo proszę o modlitwę za moją rodzinę. Aby Maryja otoczyła opieką i łaską moich ukochanych Rodziców I brata. Proszę o modlitwę o nawrócenie mojego brata, aby mógł znaleźć dobrą pracę, aby mógł znaleźć miłość i założyć rodzinę. Błagam o modlitwę za zdrowie fizyczne i psychiczne moich Rodziców, którzy są najwspanialsi na świcie a bardzo martwią się o mnie i brata, i maja problemy zdrowotne.Proszę o modlitwę za mnie, abym mogła znaleźć lepsza pracę, która pozwoli mi na starość zaopiekować się Rodzicami, żeby Mama nie musiała pracować. Proszę o modlitwę abym była dobrym człowiekiem, abym odnalazła równowagę i szczęście. Proszę o modlitwę za mojego partnera, aby się nawrócił.Proszę o nadzieję i miłość. Dorota
Dorota
 

Świeca siedmiodniowa
Bardzo proszę o modlitwę za moją rodzinę. Aby Maryja otoczyła opieką i łaską moich ukochanych Rodziców I brata. Proszę o modlitwę o nawrócenie mojego brata, aby mógł znaleźć dobrą pracę, aby mógł znaleźć miłość i założyć rodzinę. Błagam o modlitwę za zdrowie fizyczne i psychiczne moich Rodziców, którzy są najwspanialsi na świcie a bardzo martwią się o mnie i brata, i maja problemy zdrowotne.Proszę o modlitwę za mnie, abym mogła znaleźć lepsza pracę, która pozwoli mi na starość zaopiekować się Rodzicami, żeby Mama nie musiała pracować. Proszę o modlitwę abym była dobrym człowiekiem, abym odnalazła równowagę i szczęście. Dorota
Dorota
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza matko boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sponsorowany wyjazd do Fatimy.
Joanna
 

1 |
...
 9 |
 10 |
 11 |
 12 |
 13 |
 14 |
 15 |
 16 |
 17 |
...
  
STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI              KRAKÓW 2022