Świeca siedmiodniowa
4. Matko Boża, której wspomnienie Imienia przypada pojutrze (12 IX), a dawne święto Twoich Siedmiu Boleści - w ten piątek (15 IX), a także święta Brygido Szwedzka, współpatronko Europy, oraz święty Oskarze, Patronie Skandynawii: módlcie się, aby jak najliczniejsze potrzebne nawrócenia ogarnęły bez zbędnej zwłoki kraje historycznie związane z kręgiem państwowości szwedzkiej, tzn. Szwecję, Finlandię, Estonię i Łotwę. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
5. Matko Boża, której wspomnienie Imienia przypada pojutrze (12 IX), a dawne święto Twoich Siedmiu Boleści - w ten piątek (15 IX), a także święty Benedykcie, główny Patronie Europy, oraz wszyscy wymienieni wyżej współpatronowie Europy: módlcie się, aby jak najliczniejsze potrzebne nawrócenia ogarnęły bez zbędnej zwłoki tę część Europy, która jest nam bliższa, a która en bloc nie jest jeszcze duchowo stracona w wyniku wielopokoleniowych grzechów i wielowiekowej historii, tzn. Europę środkowo-wschodnią, rozciągającą się po wschodniej stronie Alp, od Finlandii aż po Grecję i Włochy. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża błagam Cię o zdanie matury i egzaminów zawodowych, na kierunkach na które uczęszczam, dopomóż bym dostała się na studia na lingwistykę i znalazła pracę za granicą, spraw by na mojej drodze w życiu pojawił się Tom, żeby odwzajemnił moją miłość, żebyśmy byli razem i szczęśliwi.
Sylwia
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody uznały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby poszczególne narody dokonały intronizacji zgodnej z Jego wolą, przekazaną Rozalii Celakównej, a także żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku, Syrii, Afganistanie i Korei Północnej. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby konsekrowane aby skutecznie dążyły do świętości i skutecznie ewangelizowały. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby ich męki zostały skrócone i zmniejszone. Aby Polską rządzili ludzie wierni Bogu i zgodnie z jego wolą.
Jakub
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska!!Z całego serca dziękuję Ci za łaski, którymi obdarzasz mnie,mamę Albinę, córkę Joannę i wnuczkę Amelię , siostrę Danutę wraz z mężem , dziećmi i ich rodzinami.Proszę o dalszą opiekę nad nimi ,łaskę zdrowia (szczególnie dla mamy),zgody i jedności w rodzinie Bożena.
Bożena
 

Świeca siedmiodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie łaski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sponsorowany wyjazd do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie łaski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sponsorowany wyjazd do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Święty Boże, Umiłowany Jezu, dziękuje z całego serca za wszystkie łaski i błogosławieństwa. Święta Maryjo dziękuję Ci za Twoją opiekę. Święta Matko moja, proszę Cię wypraszaj potrzebne nam łaski; proszę o godną prace dla nas, o uzdrowienie Majeczki, o zdrowie dla dla całej naszej rodziny. Proszę o nawrócenie mojej siostry. Proszę Ciebie czuwaj nad nami, módl się za nami
Eliza
 

Świeca siedmiodniowa
Prosba o umocnienie w wierze, swiatlo Ducha Sw. potrzebne do podjecia waznych decyzji i wszelkie sily do ich realizacji. Grzegorz
Grzegorz
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie łaski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sponsorowany wyjazd do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca wieczysta
O UZDROWIENIE LENKI BIESIK dwuletniej dziewczynki ktora cierpi od roku na nowotwor nadnercza
Teresa
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sponsorowany wyjazd do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Za wstawiennictwem Matki Bozej prosze o modlitwe w intencji dzieci ktore zostaly zamordowane przez aborcje, o nawrocenie tych ktorzy maja zatwardziale serca, tych ktorzy maja mysli samobojcze, o nawrocenie ludzi ktorzy sa zniewoleni przez seks , pornografie, alkohol,narkotyki o łaski potrzebne dla ludzi zamknietych w zakladach psychiatrycznych, karnych oraz łaski dla tych ktorzy najbardziej ich potrzebuja,z Panem Bogiem
Damian
 

Świeca siedmiodniowa
O zdanie matury z matematyki i egzaminów zawodowych, na kierunkach na które uczęszczam, żebym dostała się na języki na studia i znalazła pracę za granicą, żeby dobry Bóg postawił na mojej drodze Toma, żeby odwzajemnił moją miłość, żebyśmy byli razem i szczęśliwi.
Sylwia
 

Świeca siedmiodniowa
Dzisiaj, 5 września, przypada wspomnienie liturgiczne św. Matki Teresy z Kalkuty oraz dokładnie 20. rocznica jej śmierci. Od szczecińskich sióstr Misjonarek Miłości dotarła do mnie przed laty taka oto "MODLITWA DO BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI TERESY Z KALKUTY": "Błogosławiona Tereso z Kalkuty, pragnąc kochać Jezusa tak jak nigdy dotąd nie był kochany, oddałaś się Mu całkowicie, niczego Mu nie odmawiając. Będąc zjednoczona z Niepokalanym Sercem Maryi zaakceptowałaś Jego zawołanie, aby zaspokoić Jego niewyczerpane pragnienie miłości dusz, stając się nosicielką Jego miłości do najbiedniejszych z biednych. Z gorliwą ufnością i z pełnym oddaniem wypełniałaś Jego wolę, stając się świadkiem radości płynącej z całkowitego przynależenia do Niego. Ty byłaś tak intymnie zjednoczona z Jezusem, Twoim Ukrzyżowanym Oblubieńcem, że On wisząc na Krzyżu pragnął podzielić się z Tobą agonią Swego Serca. Błogosławiona Tereso, Ty złożylaś obietnicę, aby nieustannie przynosić światło miłości do tych, którzy są na ziemi; módl się za nas, abyśmy także pragnęli zapokajać płonące pragnienie Jezusa, gorliwie Go kochając, radośnie dzieląc z Nim Jego cierpienie i służąc Mu z całym sercem w naszych braciach i siostrach, szczególnie tych najbardziej niekochanych i niechcianych. Amen. - Za zgodą Kościoła. Za łaski otrzymane za pośrednictwem Błogosławionej Teresy z Kalkuty prosimy informować: Postulazione - Piazza S. Gregorio al Celio, 2 - 00184 Roma" - Za wszystkie modlitwy ku czci św. Matki Teresy z Kalkuty zatwierdzone przez Kościół można dzisiaj zyskać odpust cząstkowy, ponieważ posoborowy "Wykaz odpustów" - ogłoszony za pontyfikatu bł. Pawła VI dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 29 czerwca 1968 roku - jako pozycję 54 zawiera odpust określony następująco: "UDZIELA SIĘ ODPUSTU CZĄSTKOWEGO WIERNEMU, KTÓRY W DNIU PRZEZNACZONYM NA UCZCZENIE ŚWIĘTEGO ODMÓWI NA JEGO CZEŚĆ MODLITWĘ MSZALNĄ LUB INNĄ ZATWIERDZONĄ PRZEZ PRAWOWITĄ WŁADZĘ KOŚCIELNĄ" [Orzeczenie to zacytowałem z książeczki "ODPUSTY. Ujawnione Miłosierdzie Boże wobec żywych i zmarłych", którą opracował ks. Zdzisław Pałubicki SJ, a wydało w roku 1996 wydawnictwo Michalineum (IMPRIMATUR Kuria Biskupia - Kalisz, 4 VII 1995 r., l. dz. 420/95/B, bp Stanisław Napierała - ordynariusz).]
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę Matko, wspomóż mnie w walce z grzechem, który męczy mnie od lat. Z kompulsywnym jedzeniem. Nie zapominajcie o mnie, proszę. Nie zostawoajcie. Czuję, że znowu się oddalam, proszę, nie pozwólcie mi odejść, prędzej mnie zabierzcie, niż miałabym dalej Was obrażać swoimi grzechami, upadkami, pychą, złością, oschloscią... Bez Was nic trwałego... Tylko z Wami... Jezu, Ty się tym zajmij. Proszę. PS warte więcej niż złoto...
Martyna
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o łaskę nawrócenia dla Mateusza, Marleny oraz o opiekę Twoją Matko nad rodzinami Borsuk, Perkowscy, Stawierej, Firek. Prowadz nas Matko do swojego Syna, przez Niego do Pana. Niechaj nam błogosławi. Proszę również o łaskę dla biednych grzeszników oraz tych, którzy jeszcze Was nie znają. Ratuj ich, Matko.
Bogumiła
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie łaski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sponsorowany wyjazd do fatimy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Ponieważ dzisiaj (4 IX) mija okrągły rok od dnia kanonizacji św. Matki Teresy z Kalkuty, a jutro - 20 lat od jej śmierci i 1 rok od jej pierwszego wspomnienia liturgicznego jako Świętej, chciałbym prosić o modlitwę w intencji NIEZBĘDNEGO NAWRÓCENIA tych narodów, które nam i św. Matce Teresie są najbliższe, czyli NARODÓW INDOSŁOWIAŃSKICH, zwanych także "językową grupą SATEM" w ramach indoeuropejskiej rodziny języków. Modlitwie takiej bowiem przyświeca o tyle jakaś szczególniejsza nadzieja, że sytuacja duchowa narodów indosłowiańskich nie jest jeszcze na ogół tak beznadziejna, jak bogatej Europy Zachodniej, ani tak niepokojąca, jak np. narodów arabskich czy komunistycznych Chin. Do narodów indosłowiańskich należą narody nam najbliższe: bałtosłowiańskie, a także naród ormiański oraz narody najbliższe św. Matce Teresie: albański i indoirańskie. Wywodzą się one wszystkie ze wspólnego pnia i są ze sobą najbliżej spokrewnione w ramach językowej rodziny indoeuropejskiej [por.: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_satem ]. O Niepokalane Serce Maryi - tak gorliwie przyjęte jako Patron w Zgromadzeniu Misjonarek Miłości św. Matki Teresy - a także śś. Aniołowie Stróżowie narodów indosłowiańskich oraz św. Matko Tereso z Kalkuty, upraszajcie u Miłosierdzia Bożego rychłe i pełne nawrócenie narodów indosłowiańskich - modląc się o to wraz z pięcioma świętymi Apostołami: Tomaszem - patronem Indii, Cejlonu i Pakistanu; Andrzejem - patronem Rosji, Ukrainy i całej Słowiańszczyzny; Bartłomiejem i Judą Tadeuszem - patronami Armenii; oraz Janem Ewangelistą - patronem Albanii. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boża Fatimska proszę Cię o opiekę dla całej mojej rodziny,zdrowie dla mojej żony mamy i syna oby szczęśliwie przyjechał do domu.
Mariusz
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o łaskę uzdrowienia relacji w rodzinie Lidii i Natalii oraz o poprawę sytuacji w pracy Lidii
Katarzyna
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o łaskę zmiany mojego nastawienia do świata, do innych ludzi, o łaskę miłości
Katarzyna
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o łaskę pogodzenia i wzajemnego przebaczenia sobie dla Anny i Józefa
Katarzyna
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boska Fatimska proszę o uwolnienie Czesława Karkowskiego od opętania przez szatana.
Jan
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o modlitwę za syna i przyszłą synowę o nawrócenie się . Młodzi nie modlą się i nie chodzą do kościoła .,, Szczęść Bożę ,,
Teresa
 

Świeca siedmiodniowa
Zdrowie matki
Tomasz
 

Świeca siedmiodniowa
O OPIEKĘ I WSTAWIENNICTWO ZA NASZĄ RODZINĄ MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ
Zofia
 

Świeca wieczysta
Matko Boża w Twoje miłościwe ręcę składam moją niespełnioną miłość do Remigiusza. Proszę z całego serca o pomoc i nawrócenie w jego słabościach...alkoholu i kobieciarstwa.Matko Boża moje serce go bardzo pokochało,a tęsknota i zmartwienie jest ogromne! proszę wstaw się za nami, aby nasze serca się połączyły w prawdziwej i czystej miłości! Obdarz jego serce prawdziwą miłością, radością i chroń go od wszelkiego złego!
Jolanta
 

Świeca siedmiodniowa
INTENCJA: Za trzy światowe populacje spośród tych największych (tak liczne, że ich języki należą do 6 oficjalnych języków ONZ) będące dzisiaj źródłem szczególnego niepokoju dla ludzkości, a mianowicie za: Rosję, Chiny i narody arabskie - aby spełniła się co do nich wola Najświętszej Maryi Panny [por. orędzie Holy Love z 12 XII 2004 - www.holylove.org - www.zjednoczoneserce.com : "My Mother asks especially prayers for China - next, She asks for prayers for Russia and for the Arab Nations. Peace is very, very fragile in the Arab Nations. These Messages are for all people and all nations. Do not keep them to yourselves." ]. Do tego - w związku również z przypadającym 1 września wspomnieniem obowiązkowym NMP Królowej Pokoju (w archidiecezji warmińskiej) - dołączam MODLITWĘ O POKÓJ: Użycz, Panie, łaskawie pokoju za dni naszych, abyśmy, Twoim miłosierdziem wsparci, od grzechu wolnymi byli i od wszelkich zamieszek zabezpieczeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. - z Mszału Rzymskiego (3 lata odpustu - Św. Penitencjaria Apostolska, 3 III 1932). [Zacytowałem ze str. 146-147 książeczki do nabożeństwa "Ogień Miłości Jezusa Chrystusa" wydanej przez "Wydawnictwo książek do nabożeństwa J. Cebulski, Kraków, ul. Szewska 22" za pozwoleniem Książęco-Metropolitalnej Kurii w Krakowie z dnia 20 V 1939 (X. STANISŁAW Bp, Wik. gen., X. Stefan Mazanek, L. 3456/39).]
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sponsorowany wyjazd do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Za dusze grzeszników , w szczególności tych umierających, za których nikt się nie modli , aby otrzymali Boże Miłosierdzie - pierwsza intencja. Za dusze w czyśćcu cierpiące - druga intencja. Za to aby życie ludzkie od naturalnego poczęcia , aż do naturalnej śmierci było w pełni chronione na całym świecie w tym także prawnie , aby nie stosowano i zakazano prawnie także in vitro , aby nie stosowano i zakazano prawnie wszelkiej antykoncepcji oraz , żeby zakazano prawnie i nie stosowano eksperymentów z hybrydami ludzko - zwierzęcym , tak jak próbują , to teraz robić w USA - trzecia intencja. Moje intencje za które staram się modlić za moje problemy, aby się rozwiązały - czwarta intencja.
Adam
 

Świeca siedmiodniowa
Żeby w zakładzie mojej mamy i ojczyma poprawiły się warunki pracy, zeby ustąpił wyzysk, mobbing, żeby szefostwo zaczęło ich szanować i wypłacać im sprawiedliwe wynagrodzenie, by zapewnili im godne warunki pracy i nie zabierali prawa do urlopu.
Sylwia
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ckiebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca trzydziestodniowa
Matko Boża Fatimska błagam Cię o łaskę stałej i pewnej pracy dla mnie, pomóż w ułożeniu spraw w życiu osobistym, zlituj się nade mną i wspomóż tak, abym wyszła na właściwą drogę w życiu zawodowym i osobistym. Ty jesteś moją Jedyną Nadzieją ! Tobie zawierzam całe moje życie. Uwolnij mnie proszę od wielkiego cierpienia, które niszczy moje życie. Twoja wierna czcicielka Anna
Anna
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o spnsorowany wyjazd do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Za wstawiennictwem Matki Bozej prosze o modlitwe w intencji dzieci ktore zostaly zamordowane przez aborcje, o nawrocenie tych ktorzy maja zatwardziale serca, tych ktorzy maja mysli samobojcze, o nawrocenie ludzi ktorzy sa zniewoleni przez seks , pornografie, alkohol,narkotyki o łaski potrzebne dla ludzi zamknietych w zakladach psychiatrycznych, karnych oraz łaski dla tych ktorzy najbardziej ich potrzebuja,z Panem Bogiem
Damian
 

Świeca siedmiodniowa
Ponieważ za tydzień (4-5 IX) minie okrągły rok od dnia kanonizacji św. Matki Teresy z Kalkuty i od jej pierwszego wspomnienia liturgicznego jako Świętej, chciałbym prosić o modlitwę w intencji NIEZBĘDNEGO NAWRÓCENIA tych narodów, które nam i św. Matce Teresie są najbliższe, czyli NARODÓW INDOSŁOWIAŃSKICH, zwanych także "językową grupą SATEM" w ramach indoeuropejskiej rodziny języków. Modlitwie takiej bowiem przyświeca o tyle jakaś szczególniejsza nadzieja, że sytuacja duchowa narodów indosłowiańskich nie jest jeszcze na ogół tak beznadziejna, jak bogatej Europy Zachodniej, ani tak niepokojąca, jak np. narodów arabskich czy komunistycznych Chin. Do narodów indosłowiańskich należą narody nam najbliższe: bałtosłowiańskie, a także naród ormiański oraz narody najbliższe św. Matce Teresie: albański i indoirańskie. Wywodzą się one wszystkie ze wspólnego pnia i są ze sobą najbliżej spokrewnione w ramach językowej rodziny indoeuropejskiej [por.: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_satem ]. Matko Boża Pocieszenia (czczona w sobotę po 28 VIII, czyli po św. Augustynie) i Niepokalane Serce - tak gorliwie przyjęte jako Patron w Zgromadzeniu Misjonarek Miłości św. Matki Teresy - a także śś. Aniołowie Stróżowie narodów indosłowiańskich oraz św. Matko Tereso z Kalkuty, upraszajcie u Miłosierdzia Bożego rychłe i pełne nawrócenie narodów indosłowiańskich - modląc się o to wraz z pięcioma świętymi Apostołami: Tomaszem - patronem Indii, Cejlonu i Pakistanu; Andrzejem - patronem Rosji, Ukrainy i całej Słowiańszczyzny; Bartłomiejem i Judą Tadeuszem - patronami Armenii; oraz Janem Ewangelistą - patronem Albanii. Amen.
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
O szczęśliwy w terminie poród dla Moniki....
Maria
 

Świeca siedmiodniowa
O uzdrowienie mojego taty z choroby alkoholowej, o światło prawdziwej wiary dla mojej mamy, o szczególne łaski dla wszystkich, których kiedykolwiek świadomie lub nieświadomie zraniłam. A dla wszystkich ludzi prosze o pokój na swiecie i w rodzinach i o szczęśliwe dzieciństwo dla każdego dziecka a, dla siebie o pomoc w znalezieniu pracy i założeniu rodziny.
Beata
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody uznały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby poszczególne narody dokonały intronizacji zgodnej z Jego wolą, przekazaną Rozalii Celakównej, a także żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku, Syrii, Afganistanie i Korei Północnej. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby konsekrowane aby skutecznie dążyły do świętości i skutecznie ewangelizowały. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby ich męki zostały skrócone i zmniejszone. Aby Polską rządzili ludzie wierni Bogu i zgodnie z jego wolą.
Jakub
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę Cię Matko, upros u Pana, aby pomógł uporać mi się z tym grzechem-chorobą która niszczy mnie i wszystko wokół... Odciąga od Miłości... Niechaj mi Bóg wybaczy, wiem, że jest wierny, to mnie pocieszcza... Mimo mojej nędzy, dlatego ośmielam się prosić, pomóżcie mi, zmiencie mnie... Dziękuję za to, że widać już finisz walki z chorobą? Jak mówi lekarz. Nie wiem czy to prawda, On sam też nie do końca, ale wiem jedno - dziękować za nią powinnam, zmieniła mnie. Aczkolwiek, widzę, długa jeszcze droga, mam tyle w sobie złości, zranien... Ale też ciepła, miłości... Proszę, przyjmijcie to wszystko. Ja sama nic nie mogę... Obyś skutecznie mi błogosławił, za Jabesem... Obyś skutecznie mi błogosławił... Proszę, też za moją córeczką, mężem, opiekuńcze się nimi.
Martyna
 

Świeca siedmiodniowa
1. Matko Boża Fatimska, która objawiłaś nam Twoje Niepokalane Serce (czczone szczególnie w pierwsze soboty miesiąca, z których najbliższa przypada 2 września), oraz Matko Pocieszenia (obchodząca Twoje wspomnienie w sobotę po 28 VIII, czyli po św. Augustynie), a także święta Katarzyno ze Sieny, współpatronko Europy, oraz święty Franciszku z Asyżu, Patronie Włoch i Patronie imienia obecnego papieża: módlcie się, aby jak najliczniejsze potrzebne nawrócenia ogarnęły bez zbędnej zwłoki kraje historycznie związane z Italią, której prymasem jest papież, tzn. Włochy, Watykan, San Marino, Monako i Maltę. (W tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle 1 Zdrowaś Maryjo).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
2. Matko Boża Fatimska, która objawiłaś nam Twoje Niepokalane Serce (czczone szczególnie w pierwsze soboty miesiąca, z których najbliższa przypada 2 września), oraz Matko Pocieszenia (obchodząca Twoje wspomnienie w sobotę po 28 VIII, czyli po św. Augustynie), a także święci Cyrylu i Metody, współpatronowie Europy, oraz bł. Karolu I z Domu Austriackiego, ostatni cesarzu Austro-Węgier (panujący akurat 100 lat temu): módlcie się, aby jak najliczniejsze potrzebne nawrócenia ogarnęły bez zbędnej zwłoki południowych (bliższych i dalszych) sąsiadów Polski, leżących głównie na obszarze dawnych Austro-Węgier, tzn. Republikę Czeską, Słowację, Węgry, Rumunię, Mołdawię, Austrię, Liechtenstein, Słowenię, Chorwację oraz Bośnię i Hercegowinę. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
3. Matko Boża, Królowo Korony Polskiej (której Obraz Jasnogórski ukoronowano 300 lat temu, Obraz Ostrobramski - 90 lat temu, a Obraz Licheński - 50 lat temu), a także święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), współpatronko Europy, oraz cała Wspólnoto Polska w niebie: w tym kończącym się już Roku Jubileuszowym ogłoszonym na Jasnej Górze módlcie się, aby jak najliczniejsze potrzebne nawrócenia ogarnęły bez zbędnej zwłoki kraje historycznie związane z kręgiem państwowości polskiej, tzn. Polskę oraz Litwę, Białoruś i Ukrainę. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
4. Matko Boża Fatimska, która objawiłaś nam Twoje Niepokalane Serce (czczone szczególnie w pierwsze soboty miesiąca, z których najbliższa przypada 2 września), oraz Matko Pocieszenia (obchodząca Twoje wspomnienie w sobotę po 28 VIII, czyli po św. Augustynie), a także święta Brygido Szwedzka, współpatronko Europy, oraz święty Oskarze, Patronie Skandynawii: módlcie się, aby jak najliczniejsze potrzebne nawrócenia ogarnęły bez zbędnej zwłoki kraje historycznie związane z kręgiem państwowości szwedzkiej, tzn. Szwecję, Finlandię, Estonię i Łotwę. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
5. Matko Boża Fatimska, która objawiłaś nam Twoje Niepokalane Serce (czczone szczególnie w pierwsze soboty miesiąca, z których najbliższa przypada 2 września), oraz Matko Pocieszenia (obchodząca Twoje wspomnienie w sobotę po 28 VIII, czyli po św. Augustynie), a także święty Benedykcie, główny Patronie Europy, oraz wszyscy wymienieni wyżej współpatronowie Europy: módlcie się, aby jak najliczniejsze potrzebne nawrócenia ogarnęły bez zbędnej zwłoki tę część Europy, która jest nam bliższa, a która en bloc nie jest jeszcze duchowo stracona w wyniku wielopokoleniowych grzechów i wielowiekowej historii, tzn. Europę środkowo-wschodnią, rozciągającą się po wschodniej stronie Alp, od Finlandii aż po Grecję i Włochy. (W tej intencji: 1 Zdrowaś Maryjo - tak jak powyżej).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji mojego Taty, z prośbą o siły do walki z chorobą, o polepszenie stanu zdrowia. Proszę również o Cierpliwość, wyrozumiałość i pokój w naszej rodzinie, abyśmy w tych trudnych chwilach wspierali się wzajemnie. Proszę o zdrowie dla calej rodziny. W intencji Mamy o szczęśliwy przebieg zabiegu i szybki powrót do zdrowia.
Kasia
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sponsorowany wyjazd do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o łaskę uzdrowienia mojej córki Asi z choroby, o pracę dla niej, o zdrowie dla mojego taty oraz dalszą opiekę i błogosławieństwo dla całej rodziny.
Mariola
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę Najświętsze i Niepokalane serce Maryi o nawrócenie dla mojej żony Moniki, o przemianę jej serca i łaskę ratunku dla naszego małżeństwa, dzieci i całej rodziny!
Grzegorz
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o łaskę zmiany mojego nastawienia do świata, do innych ludzi, o łaskę miłości
Katarzyna
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o łaskę uzdrowienia relacji w rodzinie Lidii i Natalii
Katarzyna
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o łaskę pogodzenia i wzajemnego przebaczenia sobie dla Anny i Józefa
Katarzyna
 

Świeca wieczysta
Błagam o łaskę uzdrowienia dla mojego syna Szymona.
Ewelina
 

Świeca siedmiodniowa
o przemianę naszych wzajemnych relacji w moim domu, rodzinie,o zdrowie dla mojej mamy,o lepszy kontakt i relacje z moją mamą i moja kuzynką, o przemianę serc,życia dla mojego taty i brata, żeby przestali pić, żeby mój brat i tata zechciał iść na odwyk,żeby tata i brat znalezli stałą pracę,o łaskę nieba dla moich bliskich zmarłych z rodziny i znajomych, o uzdrowienie mnie od chorób, szczególnie nerwicy, depresji, lęku, o dobrego męża dla mnie,o łaskę prawdziwej przyjazni.
Sylw
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Boska Fatimska proszę o uwolnienie Czesława Karkowskiego od opętania przez szatana.
Jan
 

Świeca siedmiodniowa
W intencji Bogu znanej a szczególnie chciałem podziękować za opiekę Boską nad naszą Rodziną i proszę o dalszą ,proszę by dobry Bóg nas nigdy nie opuścił mimo że my czasami błądzimy .Boże spraw by mojemu Ojcu wróciła nadzieja i wiara w Jego uzdrowienie
Jan
 

Świeca siedmiodniowa
proszę o wsparcie modlitewne w intencji zdrowia, zgody, jedności w rodzinie, o szczęśliwy i dobry rok szkolny dla mojego syna Kamila oraz o wyjście z kłopotów finansowych
Renata
 

Świeca siedmiodniowa
Błagam o zdrowe i szczęśliwe domy dla moich wnuczek.
Urszula
 

Świeca siedmiodniowa
Błagam o zgodę, miłość i trwałość w moim małżeństwie oraz o pomyślne rozwiązania dla naszego domu i rodziny.
Urszula
 

Świeca siedmiodniowa
Błagam o szczęście dla mojej córki, synów i dla mnie oraz o łaskę zdrowia dla nas wszystkich, o szczęśliwe domy i jedność w rodzinie.
Urszula
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie łaski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sposorowany wyjazd do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Joanna
 

Świeca wieczysta
Chcę zawierzyć małżeństwo Basi i Mariusza z prośbą o otrzymanie potrzebnych Darów Ducha Św., szczególnie łagodności, cierpliwości, miłości aby stać się narzędziem w rękach Boga i służyć jako małżonkowie Bogu i ludziom. Uwolnienie z chciwości i wszystkiego co Bogu w nas niemiłe. O opiekę nad naszym małżeństwem Matki Fatimskiej. O Łaskę bycia dobrymi małżonkami, rodzicami, przyjaciółmi. Również za nasze rodziny o nawrócenie do Boga Ojca. Za Martę i Sebastiana o nawrócenie i opiekę Matki Bożej Fatimskiej. Za księży, biskupów, Papieża Franciszka. O pokój i nawrócenie na całym świecie, za wszystkie dusze w Czyśćcu cierpiące. Bóg Zapłać Matko Fatimska. Basia
Barbara
 

Świeca trzydziestodniowa
Chcę i Dziękuje Bogu Ojcu Wszechmogącemu, że Jest ze mną. Bo gdy gubię się wśród rozsypywanych cierni On mnie prowadzi i kieruje tak, by spełniać Jego Wolę. Dziękuję za pokój w duszy i za wszystkie łaski otrzymywane. Ponieważ po ciężkich chwilach, nadzieje pokładam w Bogu Ojcu memu, On Wszechmogący i miłosierny mnie zawsze wyprowadza. DZIĘKUJĘ w sercu moim i wszystkim tym którzy się za mną wstawiają w modlitwie.
Ewa
 

Świeca wieczysta
Najświętsza Panienko dziękuję Ci za pośrednictwem ŚW. Rity za powrót do Polski na stałe za to, że mogliśmy być w Medjugorie, przystąpić do spowiedzi świętej z całego życia po wielu latach, za to, że w naszych sercach coś się zmieniło. Proszę pozwól mi na nowym starcie pracować w domu o co Cię proszę przez św. Ritę każdego dnia, abym mogła jednocześnie poświęcać czas na modlitwy, do których się zobowiązałam - DAR MODLITWY dla przyszłej teściowej, aby wyszła z nałogu alkoholizmu, ZA CZŁOWIEKA WYBRANEGO PRZEZ PANA BOGA, w miarę możliwości uczestniczyć jak najczęściej we mszy świętej w tygodniu, odmawiać codziennie różaniec, obiecałam, że nigdy pracując w domu (jako manicurzystka) nie przyjmę klientki o godz. 15:00 ponieważ ten czas jest przeznaczony na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Obiecałam również Duszą w CZYŚĆCU CIERPIĄCYM jak tylko otrzymam książkę, którą zamówiłam, będę się za nie modliła. Ale tylko Wasze wsparcie oraz praca w domu pozwoli mi na wykonywanie tych wszystkich zobowiązań - proszę Cię ŚW. Panienko, pobłogosław i wspieraj moją pracę w domu, którą dopiero będę zaczynać, abym dobrze wykonywała swoje obowiązki względem pracy oraz zobowiązań modlitewnych, abym swoje obowiązki wykonywała sumiennie, abym tę pracę miała, abym nie była zmuszona szukać innej poza domem. Najświętsza Panienko proszę wysłuchaj moich próśb, abyśmy mogli z Rafałem wziąć ślub, mieć dzieci. Abyśmy naszą rodzinę tworzyli zawsze z Panem Bogiem, aby Rafał chciał się modlić razem ze mną, aby również znalazł dobrą pracę dla siebie taką, która go nie zepsuje, a pomoże odnaleźć drogę do Pana Boga. Proszę abyśmy wyzbyli się wszelkich nałogów jak alkohol czy papierosy. Gosia i Rafał
Małgorzata
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie laski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sponsorowany wyjazd do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Elżbieta i Joanna
 

Świeca trzydziestodniowa
Do Pana Boga Naszego Najwyższego i Najświętszej Marii Panny z gorącą prośbą o wyzdrowienie z ciężkiej choroby białaczki Stasia Kuciary.
Ryszard
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o łaskę uzdrowienia relacji w rodzinie Lidii i Natalii
Katarzyna
 

Świeca siedmiodniowa
Proszę o łaskę pogodzenia i wzajemnego przebaczenia sobie dla Anny i Józefa
Katarzyna
 

Świeca siedmiodniowa
Dziękuję Matce Bożej i świętej Ricie za odzyskanie wzroku!
Jacek
 

Świeca siedmiodniowa
Za wstawiennictwem Matki Bozej prosze o modlitwe w intencji dzieci ktore zostaly zamordowane przez aborcje, o nawrocenie tych ktorzy maja zatwardziale serca, tych ktorzy maja mysli samobojcze, o nawrocenie ludzi ktorzy sa zniewoleni przez seks , pornografie, alkohol,narkotyki o łaski potrzebne dla ludzi zamknietych w zakladach psychiatrycznych, karnych oraz łaski dla tych ktorzy najbardziej ich potrzebuja,z Panem Bogiem
Damian
 

Świeca wieczysta
Panie Boże Wszechmogący i Najświętsza Panno proszę o łaskę i cud uzdrowienia, proszę, żeby nowotwór zniknął, proszę o dobre wyniki badań, proszę aby Bóg pozwolił MI żyć jeszcze wiele lat w zdrowiu, wysłuchaj mnie proszę
Zbigniew
 

Świeca trzydziestodniowa
Panie Boże wstawiamy się za Andrzejem Tomczykiem zabierz od Niego ból, cierpienia, choroby. Nawróć Go na Drogę Bożą o to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa Naszego Zbawiciela i Zwycięzcy dobra nad złem oraz jedynego i najlepszego lekarza na ziemi. Umocnij Jego relacje z żoną, Dziećmi, wnukami, prawnukami. Umocnij Jego wiarę, nadzieję i miłość. Maryjo Matko Boska Fatimska ochroń Go swym matczynym płaszczem. Amen.
Agnieszka
 

Świeca wieczysta
Panie Boże wstawiamy się za moimi synami Jakubem i Arkadiuszem. Zabierz od nich nałogi, nawróć ich na Drogę Bożą o to Cie prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa Naszego Zbawiciela Zwycięzcy dobra nad złem. Maryjo Matko Boska Fatimska ochroń ich swym matczynym płaszczem. Umocnij ich relacje ze sobą nawzajem i ze mną. Umocnij ich wiarę, nadzieję i miłość. Amen.
Agnieszka
 

Świeca siedmiodniowa
Dziękuję Panu Bogu, Panu Jezusowi, Matce Bożej i Duchowi Świętemu za całe dobro, jakie od Nich cały czas doświadczam. Dziękuję za zdrowie (byłem już prawie niewidomy, a teraz widzę!), dziękuję za chleb powszedni (jestem bezrobotny, a nie muszę chodzić po smietnikach, tylko sobie podjadam jak pan hrabia :-)!). Wielkie dzięki za wszystko!
Jacek
 

Świeca siedmiodniowa
O łaskę zdrowia w rodzinie i dla bliskich,o szczęście w domu i rodzinie o pomyślność naszej Ojczyzny
Adam
 

Świeca wieczysta
Proszę o zdrowie dla mojego syna Mateusza (żeby nie miał autyzmu ani żadnej innej choroby). Proszę żeby mój syn prawidłowo się rozwijał, aby w przyszłości był dobrym, zdrowym i szczęśliwym mężczyzną oraz o wszelkie potrzebne łaski dla niego.
Michaela
 

Świeca siedmiodniowa
Najswietsza Panienko. Dzis biegne do Ciebie Mateczko, proszac o szczesliwa podroz dla mojego syna, wraca dzis do domu ,wiec badz przy nim, goraco i calym sercem Cie prosze! czuwaj nad ta podroza!nad moim jedynym dzieckiem! niechaj wroci do domu zadowolony i szczesliwy. Spraw tez, by dni ktore sa przed nim byly bardzo pomyslne, by ludzie, ktorzy decyduja o jego egzystencji,uznali jego niebywala pracowitosc i wiedze, by byl spokojny o te dni, ,ktore nadchodza!zasluzyl na uznanie,pracowal cale wakacje nie odpoczywajac!Daj mu dni pelne stysfakcji i spokoju o byt! Dziekuje za Opieke Twoja Najswietsza Panienko! wdzieczna matka
Alina
 

Świeca siedmiodniowa
Matko Najświętsza proszę Cię, wyproś u Boga Wszechmogącego w imię Jezusa Chrystusa, aby Polacy i inne narody uznały Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata za Swego Pana i Odkupiciela i żeby poszczególne narody dokonały intronizacji zgodnej z Jego wolą, przekazaną Rozalii Celakównej, a także żeby ludzie żyli zgodnie z wolą Bożą odrzucając grzech. O nawrócenie Polski i Polaków, aby byli wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, aby wypełnili Jasnogórskie Śluby Narodu. O pokój na świecie, w szczególności w Polsce, Ziemi Świętej, na Węgrzech, Ukrainie oraz we Francji, w Turcji, Niemczech, Iraku, Syrii, Afganistanie i Korei Północnej. Za prześladowców, zbrodniarzy i wszystkich grzeszników, aby się nawrócili i uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Królem, który jest drogą, prawdą i życiem. Za szczęśliwe narodziny wszystkich poczętych dzieci. O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za osoby konsekrowane aby skutecznie dążyły do świętości i skutecznie ewangelizowały. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, aby ich męki zostały skrócone i zmniejszone. Aby Polską rządzili ludzie wierni Bogu i zgodnie z jego wolą.
Jakub
 

Świeca siedmiodniowa
Kochana Matko Boża proszę o łaski dla moich wnucząt Gabrysi i Kamila oraz dla ich rodziców.Proszę zachowaj ich w dobrym zdrowiu. Mej w opiece moją żonę Wandę oraz mnie. Abyśmy żyli w zdrowiu.
Eligiusz
 

Świeca siedmiodniowa
I. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i Zwycięska Królowo świata (której święto przypada jutro, 22 VIII), a także św. Benedykcie, główny Patronie Europy - módlcie się o niezbędne nawrócenie EUROPY na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi w niedawnym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tej intencji można odmówić modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa "Anioł Pański" i Litanię do św. Benedykta z Nursji). Na koniec można dodać: "Chwała Ojcu, chwała Synowi, chwała Duchowi Świętemu, przez Niepokalaną Dziewicę, Zwycięską Królową świata, teraz i na wieki wieków. Amen. Alleluja!" - zgodnie ze słowami s. Marii Natalii Kovacsics, która usłyszała, jak święci i aniołowie śpiewali tę modlitwę podczas błogosławieństwa Najświętszej Dziewicy udzielonego światu, i dalej napisała: "W ślad za aniołami i świętymi, też powinniśmy w przyszłości wznosić bez ustanku te słowa pochwalne ku niebu." - http://www.duchprawdy.com/s_maria_natalia_maryja_zwycieska_krolowa_swiata.htm
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
II. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i Zwycięska Królowo świata (której święto przypada jutro, 22 VIII), a także św. Pawle Apostole, którego Domem jest Kościół Wschodni (co zostało podane w orędziu z dnia 24 X 1994 otrzymanym przez Vassulę Ryden, które można znaleźć np. poprzez stronę www.voxdomini.com.pl ), módlcie się o niezbędne nawrócenie KRAJÓW WSCHODNIOCHRZEŚCIJAŃSKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi w niedawnym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa "Witaj Królowo" i Litanię do św. Pawła Apostoła).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
III. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i Zwycięska Królowo świata (której święto przypada jutro, 22 VIII), a także św. Kazimierzu królewiczu, Patronie Polski i Litwy, blisko spokrewniony także z królami Czech i Węgier - módlcie się o niezbędne nawrócenie KATOLICKICH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH oraz KRAJÓW BAŁTYCKICH i UGROFIŃSKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi w niedawnym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji zwykle odmawiałem modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa "Pod Twoją obronę" i Litanię do św. Kazimierza).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IV. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i Zwycięska Królowo świata (której święto przypada jutro, 22 VIII), a także św. Franciszku, Patronie Włoch, ustanowiony w roku 1939 przez Piusa XII i zatwierdzony uroczyście przez parlament włoski w roku 1958 - módlcie się o niezbędne nawrócenie KRAJÓW ITALOROMAŃSKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi w niedawnym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji zwykle odmawiałem modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa "Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo" i Litanię do św. Franciszka z Asyżu).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
V. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i Zwycięska Królowo świata (której święto przypada jutro, 22 VIII), a także św. Tereso od Dzieciątka Jezus, Patronko Francji, ogłoszona w roku 1944 przez Piusa XII jako druga taka patronka obok św. Joanny d'Arc - módlcie się o niezbędne nawrócenie KRAJÓW GALLOROMAŃSKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi w niedawnym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa "Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo" i Litanię do św. Teresy od Dzieciątka Jezus).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VI. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i Zwycięska Królowo świata (której święto przypada jutro, 22 VIII), a także św. Tereso z Avila, Patronko Hiszpanii, ustanowiona w roku 1617 przez hiszpańskie Kortezy Generalne (czyli hiszpański parlament) - módlcie się o niezbędne nawrócenie KRAJÓW IBEROROMAŃSKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi w niedawnym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa "Witaj Królowo" i Litanię do św. Teresy z Avila).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VII. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i Zwycięska Królowo świata (której święto przypada jutro, 22 VIII), a także św. Jerzy, Wielki Męczenniku, Patronie Anglii, ustanowiony w roku 1222 i spopularyzowany za króla Edwarda III wraz z ustanowieniem Orderu Podwiązki (którego św. Jerzy jest patronem) - módlcie się o niezbędne nawrócenie wszystkich KRAJÓW ANGLOSASKICH i CELTYCKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi w niedawnym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa "Pod Twoją obronę" i Litanię do św. Jerzego).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
VIII. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i Zwycięska Królowo świata (której święto przypada jutro, 22 VIII), a także św. Michale Archaniele, Patronie Niemiec i Austrii, ustanowiony już w czasach Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (po zwycięskiej bitwie na Lechowym Polu w roku 955) - módlcie się o niezbędne nawrócenie POZOSTAŁYCH (tzn. nieanglosaskich) KRAJÓW GERMAŃSKICH na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi w niedawnym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa "Potężna Niebios Królowo" i Litanię do św. Michała Archanioła).
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
IX. Matko Boża Różańcowa z Fatimy i Zwycięska Królowo świata (której święto przypada jutro, 22 VIII), a także śś. Aniołowie Stróżowie, którzy się państwami i narodami opiekujecie, módlcie się o niezbędne nawrócenie POZOSTAŁYCH KRAJÓW ŚWIATA na wzór Stanów Zjednoczonych, które teraz - zgodnie ze słowami Maryi w niedawnym (9 XI 2016) orędziu Holy Love ze strony www.holylove.org - będą powracać do moralności chrześcijańskiej (w tego rodzaju intencji odmawiałem zwykle modlitwę maryjną taką jak modlitwa odpustowa "Potężna Niebios Królowo" i Litanię do świętych Aniołów). Na koniec można dodać: "Chwała Ojcu, chwała Synowi, chwała Duchowi Świętemu, przez Niepokalaną Dziewicę, Zwycięską Królową świata, teraz i na wieki wieków. Amen. Alleluja!" - zgodnie ze słowami s. Marii Natalii Kovacsics, która usłyszała, jak święci i aniołowie śpiewali tę modlitwę podczas błogosławieństwa Najświętszej Dziewicy udzielonego światu, i dalej napisała: "W ślad za aniołami i świętymi, też powinniśmy w przyszłości wznosić bez ustanku te słowa pochwalne ku niebu." - http://www.duchprawdy.com/s_maria_natalia_maryja_zwycieska_krolowa_swiata.htm
Paweł
 

Świeca siedmiodniowa
Bardzo proszę o modlitwę o łaskę zdrowia dla Danuty
Danuta
 

Świeca siedmiodniowa
Bardzo proszę o modlitwę o łaskę zdrowia dla Tadeusza
Tadeusz
 

Świeca trzydziestodniowa
Najukochańsza Matko Boska Fatimska! Zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie otrzymane od Ciebie łaski i prosimy Cię o dalszą opiekę i o zdrowie oraz o pomyślne załatwienie bardzo trudnej sprawy oraz o sponsorwany wyjazd do Fatimy. Elżbieta i Joanna
Elżbieta i Joanna
 

Świeca siedmiodniowa
Matenko, wiem, ze to po ludzku niemozliwe abym mogla pojechac do corki aby pojechac i pomagac jej w ostatnim miesiacu kiedy spodziewa sie dzieciatka( dzieli nas ponad 1000 km.) tak jak Ty wyruszylas w droge aby nawiedzic sw Elzbiete....prosze o laske zdrowia i wytrwania dla Niej i aby otaczali Ja ludzie dobrego serca i chetni do pomocy....Wysluchaj mojej prosby Maryjo.
Mariana
 

Świeca trzydziestodniowa
Proszę o modlitwę w intencji szczęśliwego donoszenia ciąży i urodzenia zdrowego dziecka. O zgodę i Boże błogosławieństwo dla mojej rodziny.
Anna
 

Świeca siedmiodniowa
Kochana mamo o nawrócenie się moich przyjaciół Zuzanny i Jakuba.
Michał
 

Świeca wieczysta
1 ). ZA ZDROWIE MOJEJ ŻONY - BARBARY I ZDROWIE MOJE -ZBIGNIEWA 2). ZA MOJE FINANSE I MOJEJ ŻONY -O UZDROWIENIE ICH I ŻEBY NIC NAM W ŻYCIU NIE BRAKOWAŁO 3).O ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W ANGLII ,JAK NAJWYZSZE DLA MNIE I MOJEJ ŻONY 4).O ODSZKODOWANIE ZA UKRADZIONE NAM FIRMY W WARSZAWIE PO PONAD 40 LATACH (AFERA REPRYWATYZACYJNA ,ZŁODZIEJSKA W WARSZAWIE . 5). ZA NASZE DZIECI O DUCHA ŚWIĘTEGO DLA NICH I MADROŚĆ BOGA DLA NICH .
Zbigniew ,barbara
 

Świeca siedmiodniowa
By w moim domu, rodzinie zapanował spokój i wzajemny szacunek, by ustąpiło poniżanie, wyzwiska, awantury, o lepszy kontakt i relacje między mną a moją mamą i moją kuzynką,o zdrowie dla mnie i mojej mamy,oraz całej rodziny, by tata i brat przestali pić, by znalezli pracę, by tata nie przepijał pieniędzy które dostaje, o uzdrowienie mnie od wewnętrznych chorób, o dobrego męża dla mnie,o łaskę prawdziwej przyjazni, o niebo dla zmarłych z mojej rodziny i moich znajomych.
Sylwia
 

Świeca siedmiodniowa
Ponieważ dzisiaj, 19 VIII (w stulecie czwartego objawienia w Fatimie), kończy się właśnie dokładnie 50. tydzień i dokładnie 350. dzień licząc od dnia kanonizacji św. Matki Teresy z Kalkuty, chciałbym prosić o modlitwę w intencji NIEZBĘDNEGO NAWRÓCENIA tych narodów, które nam i św. Matce Teresie są najbliższe, czyli NARODÓW INDOSŁOWIAŃSKICH, zwanych także "językową grupą SATEM" w ramach indoeuropejskiej rodziny języków. Modlitwie takiej bowiem przyświeca o tyle jakaś szczególniejsza nadzieja, że sytuacja duchowa narodów indosłowiańskich nie jest jeszcze na ogół tak beznadziejna, jak bogatej Europy Zachodniej, ani tak niepokojąca, jak np. narodów arabskich czy komunistycznych Chin. Do narodów indosłowiańskich należą narody nam najbliższe: bałtosłowiańskie, a także naród ormiański oraz narody najbliższe św. Matce Teresie: albański i indoirańskie. Wywodzą się one wszystkie ze wspólnego pnia i są ze sobą najbliżej spokrewnione w ramach językowej rodziny indoeuropejskiej [por.: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_satem ]. Matko Boża, Zwycięska Królowo świata (której święto przypada w najbliższy wtorek, 22 VIII) i Niepokalane Serce - tak gorliwie przyjęte jako Patron w Zgromadzeniu Misjonarek Miłości św. Matki Teresy - a także śś. Aniołowie Stróżowie narodów indosłowiańskich oraz św. Matko Tereso z Kalkuty, upraszajcie u Miłosierdzia Bożego rychłe i pełne nawrócenie narodów indosłowiańskich - modląc się o to wraz z pięcioma świętymi Apostołami: Tomaszem - patronem Indii, Cejlonu i Pakistanu; Andrzejem - patronem Słowian; Bartłomiejem i Judą Tadeuszem - patronami Armenii; oraz Janem Ewangelistą - patronem Albanii. Amen.
Paweł
 

Świeca trzydziestodniowa
Błagam Matkę Najświętszą o łaskę uzdrowienia mojej Mamy. Jest dla mnie aniołem z nieba, którego dał mi Bóg i nie mogę zostać bez niej. Jeszcze nie teraz. Boże zlituj się nade mną.
Ewa
 

Świeca wieczysta
Dziś 19.08.2017 roku w 100 lecie Twoich objawień w Fatimie, w dniu 45 urodzin mojej siostrzyczki Jadwigi Mario Śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi, Mateczko Boża Fatimska serdecznie proszę o potrzebne łaski dla mojej ukochanej siostrzyczki, Boże błogosławieństwo, Dary i Owoce Ducha Świętego. Jako Matka wychodź mojej siostrze naprzeciw, aby podawać rękę w słabościach, dopomóc w codzienności, pracy, małżeństwie, obdarz zdrowiem. Przytulaj moją Sis, kiedy jest smutna. Ty wiesz Maryjo, że ona Ciebie bardzo kocha. Twoja Czciciela Agnieszka
Agnieszka
 

 1 |
 2 |
 3 |
 4 |
 5 |
 6 |
 7 |
 8 |
...
  
INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI              KRAKÓW 2018